transpixel
transpixel Militari participanþi la ceremonia de la Ansamblul Monumental "Glorie Ostaºului Român" de la Carei - foto Valentin Ciobîrcã
(Soldiers participating in the ceremony at the Monument Ensemble “Glory to the Romanian Soldier” in Carei) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Maestrul Nicolae Voiculeþ interpreteazã, împreunã cu militarii, Imnul României -foto Valentin Ciobîrcã
(Maestro Nicolae Voiculeþ plays the National Anthem of Romania along the soldiers) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Asistenþa în timpul intonãrii Imnului naþional - foto Valentin Ciobîrcã
(Audience during the time the national Anthem is played) transpixel
transpixel
Militari participanți la ceremonia de la Ansamblul Monumental "Glorie Ostașului Român" de la Carei - foto Valentin Ciobîrcă
(Soldiers participating in the ceremony at the Monument Ensemble “Glory to the Romanian Soldier” in Carei)
Vizualizat: 392 ori.
Maestrul Nicolae Voiculeț interpretează, împreună cu militarii, Imnul României -foto Valentin Ciobîrcă
(Maestro Nicolae Voiculeț plays the National Anthem of Romania along the soldiers)
Vizualizat: 376 ori.
Asistența în timpul intonării Imnului național - foto Valentin Ciobîrcă
(Audience during the time the national Anthem is played)
Vizualizat: 461 ori.
transpixel
transpixel Sosirea "ªtafetei veteranilor" - foto Valentin Ciobîrcã
(Arrival of the “Veterans’ Relay”) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Înmânarea Drapelului naþional unui veteran de rãzboi foto - Valentin Ciobîrcã
(National Colors are handed over to a war veteran) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Înmânarea Drapelului Tricolor primarului oraºului Carei - foto Valentin Ciobîrcã
(The tricolor flag is handed over to the Mayor of Carei) transpixel
transpixel
Sosirea "Ștafetei veteranilor" - foto Valentin Ciobîrcă
(Arrival of the “Veterans’ Relay”)
Vizualizat: 414 ori.
Înmânarea Drapelului național unui veteran de război foto - Valentin Ciobîrcă
(National Colors are handed over to a war veteran)
Vizualizat: 435 ori.
Înmânarea Drapelului Tricolor primarului orașului Carei - foto Valentin Ciobîrcă
(The tricolor flag is handed over to the Mayor of Carei)
Vizualizat: 404 ori.
transpixel
transpixel Ministrul Mircea Duºa împreunã cu militarii din grupul INVICTUS - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa with soldiers of the INVICTUS group) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Conducerea M.Ap.N. depune o coroanã de flori în memoria eroilor români - foto Valentin Ciobîrcã
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry in memory of the Romanian heroes) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Studenþii anului I ai Academiei Forþelor Terestre depun jurãmântul militar - foto Valentin Ciobîrcã
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath) transpixel
transpixel
Ministrul Mircea Dușa împreună cu militarii din grupul INVICTUS - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa with soldiers of the INVICTUS group)
Vizualizat: 407 ori.
Conducerea M.Ap.N. depune o coroană de flori în memoria eroilor români - foto Valentin Ciobîrcă
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry in memory of the Romanian heroes)
Vizualizat: 417 ori.
Studenții anului I ai Academiei Forțelor Terestre depun jurământul militar - foto Valentin Ciobîrcă
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath)
Vizualizat: 436 ori.