1 Decembrie - Ziua Națională a României (December 1st – The National Day of Romania)

Palatul Cotroceni  - Aspect din timpul videoteleconferinþei cu teatrele de operaþii -  foto Dragoº Asaftei
(Cotroceni Palace-videoconference with the theaters of operations)

Palatul Cotroceni - Aspect din timpul videoteleconferinței cu teatrele de operații - foto Dragoș Asaftei
(Cotroceni Palace-videoconference with the theaters of operations)