transpixel
transpixel Vizita conducerii MApN la Comandamentul multinaþional de divizie de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcã
(The leadership of the defence ministry visit the Multinational Division South – East) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful SMG în vizitã la Comandamentul multinaþional de divizie de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit the Multinational Division South – East) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful SMG în vizitã la Unitatea de Integrare a Forþelor NATO - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit the NATO Force Integration Unit) transpixel
transpixel
Vizita conducerii MApN la Comandamentul multinațional de divizie de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcă
(The leadership of the defence ministry visit the Multinational Division South – East)
Vizualizat: 675 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful SMG în vizită la Comandamentul multinațional de divizie de Sud-Est - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit the Multinational Division South – East)
Vizualizat: 691 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful SMG în vizită la Unitatea de Integrare a Forțelor NATO - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit the NATO Force Integration Unit)
Vizualizat: 638 ori.
transpixel
transpixel ªeful SMG în vizitã la Unitatea de Integrare a Forþelor NATO - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff visits NATO Force Integration Unit) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect din timpul vizitei la Unitatea de Integrare a Forþelor NATO - foto Valentin Ciobîrcã
(Visit at the NATO Force Integration Unit) transpixel
transpixel
Șeful SMG în vizită la Unitatea de Integrare a Forțelor NATO - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff visits NATO Force Integration Unit)
Vizualizat: 695 ori.
Aspect din timpul vizitei la Unitatea de Integrare a Forțelor NATO - foto Valentin Ciobîrcă
(Visit at the NATO Force Integration Unit)
Vizualizat: 623 ori.