Exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-16 (Multinational Exercise SABER GUARDIAN-16)

Discursul ministrului apãrãrii naționale (Defence minister delivering a speech) - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul ministrului apărării naționale (Defence minister delivering a speech) - foto Valentin Ciobîrcă