Exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-16 (Multinational Exercise SABER GUARDIAN-16)

Ministrul apãrãrii naționale la deschiderea exercițiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 (The minister of defence attending the opening ceremony of Multinational ExerciseSABER GUARDIAN-16) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale la deschiderea exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 (The minister of defence attending the opening ceremony of Multinational ExerciseSABER GUARDIAN-16) - foto Valentin Ciobîrcă