Exercițiul multinațional Saber Guardian 16

Militari participanți la exercițiu - foto Valentin Ciobîrcã

Militari participanți la exercițiu - foto Valentin Ciobīrcć