Exercițiul multinațional Saber Guardian 16

Mașini de luptã traversând Oltul - foto Valentin Ciobârcã

Mașini de luptă traversând Oltul - foto Valentin Ciobârcă