Exercițiul multinațional Saber Guardian 16

Mașini de luptã traversând podul de pontoane - foto Valentin Ciobârcã

Mașini de luptă traversând podul de pontoane - foto Valentin Ciobârcă