Exercițiul multinațional Saber Guardian 16

Președintele României la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcã

Președintele României la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcă