transpixel
transpixel Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 369 ori.
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 387 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 379 ori.
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 375 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 366 ori.
Manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 347 ori.
transpixel
transpixel Manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial,  la Biserica Negru Vodã din orasul Campulung-Muscel, in judetul Arges - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at Negru Vodã church in Câmpulung-Muscel, Argeº County) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã 
ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Otilia Sava, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcã
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)
transpixel
transpixel
Manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 347 ori.
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Biserica Negru Vodă din orasul Campulung-Muscel, in judetul Arges - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at Negru Vodă church in Câmpulung-Muscel, Argeș County)
Vizualizat: 430 ori.
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică
și creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcă
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)
Vizualizat: 386 ori.