Repetiții pentru Parada militar„ de 1 Decembrie

27 noiembrie - Tehnicã a M.Ap.N. la repetiția generalã - foto Eugen Mihai

27 noiembrie - Tehnic„ a M.Ap.N. la repetiția general„ - foto Eugen Mihai