Întâlniri ale ministrului apărării naționale cu reprezentanții ANVR, ANCMMR și ANCE ”Regina Maria”

Aspect din timpul întâlnirii cu Asociația Naționalã Cultul Eroilor ”Regina Maria” - foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul întâlnirii cu Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - foto Valentin Ciobârcă