Vizită de lucru în România a reprezentanților Organizației Internaționale pentru interzicerea armelor chimice (Working Visit in Romania by Representatives of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Locþiitorul ºefului Departamentului pentru politicã de apãrare și planificare, generalul-maior Paul Hurmuz, și Marcelo Kos, directorul inspectoratului general al Organizației Internaționale pentru interzicerea armelor chimice - foto Petricã Mihalache
(The deputy chief of the Department for Defence Policy and Planning, Major General Paul Hurmuz and Marcelo Kos, Director of the Inspectorate Division of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW))

Locțiitorul șefului Departamentului pentru politică de apărare și planificare, generalul-maior Paul Hurmuz, și Marcelo Kos, directorul inspectoratului general al Organizației Internaționale pentru interzicerea armelor chimice - foto Petrică Mihalache
(The deputy chief of the Department for Defence Policy and Planning, Major General Paul Hurmuz and Marcelo Kos, Director of the Inspectorate Division of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW))