Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Lituaniei la București

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă