Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul R. P. Chineze la București, Xu Feihong (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the People’s Republic of China to Bucharest)

Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leș, și ambasadorul R.P. Chineze la București, Xu Feihong - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș, and H.E. Xu Feihong, the Ambassador of the People’s Republic of China to Bucharest)

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, și ambasadorul R.P. Chineze la București, Xu Feihong - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș, and H.E. Xu Feihong, the Ambassador of the People’s Republic of China to Bucharest)