Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul R. P. Chineze la București, Xu Feihong (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the People’s Republic of China to Bucharest)

Aspect din timpul întâlnirii oficiale - foto Valentin Ciobârcã
(Official talks)

Aspect din timpul întâlnirii oficiale - foto Valentin Ciobârcă
(Official talks)