Întâlnire oficială româno-polonă, la sediul M.Ap.N.

Miniștrii român și polon ai apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã

Miniștrii român și polon ai apărării - foto Valentin Ciobîrcă