Întâlnirea ministrului apărării naționale cu delegațiile comisiilor de apărare din Seimul polon și din Camera Deputaților (Defence Minister’s Meeting with the Delegations of the Defence Committees of the Polish Sejm and the Deputy Chamber of the Romanian Parliament)

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu
delegaþiile comisiilor de apãrare din Seimul polon ºi din Camera Deputaþilor - foto Eugen Mihai
(Meeting of the delegations of the Defence Committee of the Polish Sejm and the Defence Committee of the Romanian Deputy Chamber)

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu
delegațiile comisiilor de apărare din Seimul polon și din Camera Deputaților - foto Eugen Mihai
(Meeting of the delegations of the Defence Committee of the Polish Sejm and the Defence Committee of the Romanian Deputy Chamber)