Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017

Convoi militar participant la exercițiul Noble Jump 17 - foto Nicușor Comãnescu
(Military convoy participating in Noble Jump 2017 exercise)

Convoi militar participant la exercițiul Noble Jump 17 - foto Nicușor Comănescu
(Military convoy participating in Noble Jump 2017 exercise)