Vizita ministrului britanic al apărării, la sediul M.Ap.N. (Visit of Michael Fallon, the British Secretary of State for Defence)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcă