Vizita ministrului britanic al apărării, la sediul M.Ap.N. (Visit of Michael Fallon, the British Secretary of State for Defence)

Declarația de presã a celor doi miniștrii (Press statements by the two officials) - foto Valentin Ciobîrcã

Declarația de presă a celor doi miniștrii (Press statements by the two officials) - foto Valentin Ciobîrcă