Ceremonie militară la Mărăști (Military Ceremony at Mărăști)

Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militarã și religioasã organizatã la Mausoleul eroilor români de la Mãrãști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mãrãști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militară și religioasă organizată la Mausoleul eroilor români de la Mărăști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mărăști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon