Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Promoþia 2017 "Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz - 100" a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcã

Promoția 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100" a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcă