Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Aspect din timpul festivitãții de la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" și ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Navale "Amiral Ion Murgescu” - foto MApN

Aspect din timpul festivității de la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu” - foto MApN