Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Discursul viceamiralui Alexandru Mârșu, Șeful Statului Major al Forțelor Navale, la festivitatea de la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" și ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Navale "Amiral Ion Murgescu” - foto MApN

Discursul viceamiralui Alexandru Mârșu, Șeful Statului Major al Forțelor Navale, la festivitatea de la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu” - foto MApN