Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Nicolae Nasta, Secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul 
ºi informare publicã o felicitã pe domniºoara Raluca – Teodora Vasile, șefa de promoție a Academiei Forþelor Aeriene „Henri Coandã” - foto MApN

Nicolae Nasta, Secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul
și informare publică o felicită pe domnișoara Raluca – Teodora Vasile, șefa de promoție a Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” - foto MApN