Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Aspect din timpul festivitãții de la Academia Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” din Sibiu - foto MApN

Aspect din timpul festivității de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu - foto MApN