Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Mircea Dușa, secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare, la festivitatea de la Sibiu - foto MApN

Mircea Dușa, secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare, la festivitatea de la Sibiu - foto MApN