Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Aspect din timpul ceremoniei din Cimitirul Arlington - foto M.Ap.N.

Aspect din timpul ceremoniei din Cimitirul Arlington - foto M.Ap.N.