Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Cele douã delegații în timpul convorbirilor oficiale - foto M.Ap.N.

Cele două delegații în timpul convorbirilor oficiale - foto M.Ap.N.