Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor, șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, și secretarul de stat Florin Lazãr Vlãdicã la masa rotundã cu membrii Consiliului Atlantic - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence Mihai Fifor, the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã and the Secretary of State for Armament, Florin Lazar Vlãdicã, at the round table with the members of the Atlantic Council)

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, și secretarul de stat Florin Lazăr Vlădică la masa rotundă cu membrii Consiliului Atlantic - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence Mihai Fifor, the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă and the Secretary of State for Armament, Florin Lazar Vlădică, at the round table with the members of the Atlantic Council)