Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 422 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 424 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 389 ori.
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 378 ori.
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 360 ori.