Šefii de stat major (Chiefs of General Staff)

General de brigada Alexandru Ioanitiu, Sef al Marelui Stat Major, 06.09.1940-17.09.1941

General de brigada Alexandru Ioanitiu, Sef al Marelui Stat Major, 06.09.1940-17.09.1941