Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naționale, în vizitã de informare în garnizoanele Craiova și Timiºoara
Highlight for Album: Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu o delegaþie a Consiliului Atlantic al SUA
Highlight for Album: Salve de artilerie în amintirea victoriei de la Mãrãști
Album: Ministrul apărării naționale, în vizită de informare în garnizoanele Craiova și Timișoara
Actualizat: 07/11/17
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 424 ori.
Album: Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Consiliului Atlantic al SUA
Actualizat: 07/11/17
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 272 ori.
Album: Salve de artilerie în amintirea victoriei de la Mărăști
Actualizat: 07/11/17
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 278 ori.
Highlight for Album: Întrevederea ºefului Statului Major General cu ºeful britanic al apãrãrii (Chief of General Staff’s Meeting with the Chief of Defence Staff of the United Kingdom )
Highlight for Album: Reuniunea miniștrilor apãrãrii din statele membre ale NATO
(NATO Defence Ministers’ Meeting)
Highlight for Album: Întrevederea ºefului Statului Major General cu DCOM OPS RAF
Album: Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (NATO Defence Ministers’ Meeting)
Actualizat: 07/04/17
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 653 ori.
Album: Întrevederea șefului Statului Major General cu DCOM OPS RAF
Actualizat: 06/29/17
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 543 ori.
Highlight for Album: Reuniune interministerialã la M.Ap.N.
(Inter-Ministerial Meeting at the Ministry of National Defence)
Highlight for Album: 26 iunie - Ziua Drapelului Naþional
Highlight for Album: Ediþia 2017 a cursului pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict, la final
Album: 26 iunie - Ziua Drapelului Național
Actualizat: 06/26/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 301 ori.
Album: Ediția 2017 a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict, la final
Actualizat: 06/24/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 309 ori.