Highlight for Album: Vizita în România a șefului Gãrzii Naționale a statului Alabama
(Official Visit to Romania of the Alabama National Guard Leader)
Highlight for Album: Ceremonii militare și religioase dedicate eroilor Primului Rãzboi Mondial
(Military and Religious Ceremonies Dedicated to WW1 Heroes)
Highlight for Album: Ceremonie de predare-primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Terestre (Handover/Takeover Ceremony at the Land Forces Staff and Defence Minister’s Press Conference)
Highlight for Album:  Întrevedere a ministrului apãrãrii naþionale cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucureºti (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of France to Bucharest)
Highlight for Album: Miting aviatic la Câmpia Turzii (Câmpia Turzii Air Show)
Highlight for Album: 29 iulie - Ziua Imnului Naþional (29 July – The Day of the National Anthem)
Album: Miting aviatic la Câmpia Turzii (Câmpia Turzii Air Show)
Actualizat: 07/31/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 576 ori.
Album: 29 iulie - Ziua Imnului Național (29 July – The Day of the National Anthem)
Actualizat: 07/31/17
Contine: 12 poze.
Vizualizat: 446 ori.
Highlight for Album: Festivitãțile de absolvire ale promoþiilor 2017 "Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz - 100"
Highlight for Album: Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Regatului Danemarcei la Bucureºti (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Denmark in Romania)
Highlight for Album: Conferinþã de presã ºi semnarea proiectului de finanþare a reabilitãrii Crucii Caraiman din fonduri europene (Press Conference on the Restoration Project of the Heroes' Cross on Caraiman Peak Financed with European Funds)
Album: Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"
Actualizat: 07/28/17
Contine: 46 poze.
Vizualizat: 1225 ori.