Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

transpixel
transpixel Teodor Meleºcanu, ministrul apãrãrii
(Minister of Defence)
10.04.2007-22.12.2008 transpixel
transpixel

Teodor Meleșcanu, ministrul apărării
(Minister of Defence)
10.04.2007-22.12.2008