Acasă.Servicii.Posibilităţi de cercetare.Activitate ştiintifică.Galerie foto.Contact.
Ultima actualizare 03.09.2014
Serviciul Istoric al Armatei
Arhivele Militare Române
© 2009 - Serviciul Istoric al Armatei
Web Design: ing. Viorel COMAN
Serviciul Istoric al Armatei este autoritatea în domeniul arhivisticii şi istoriei militare, subordonată Statului Major General, care:
Ÿ
asigură cadrul organizatoric şi metodologic de aplicare a Legii Arhivelor, legislaţiei naţionale şi actelor normative în domeniul arhivistic în Ministerul Apărării Naţionale;
Ÿ
organizează, coordonează şi controlează managementul patrimoniului arhivistic militar;
Ÿ
organizează, execută şi monitorizează conservarea şi circuitul fondurilor arhivistice
Ÿ
coordoneaază nemijlocit Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice - Piteşti şi pe linie de specialitate depozitele intermediare de arhivă ale categoriilor de forţe;
Ÿ
proiectează şi asigură realizarea securizării patrimoniului arhivistic, fluidizarea şi eficientizarea accesului la documente prin crearea bazelor de date electronice;
Ÿ
promovează şi susţine proiectele de colaborare cu arhivele militare ale ţărilor membre NATO şi partenere în vederea recuperării fondurilor arhivistice militare româneşti înstrăinate în perioada războaielor mondiale;
Ÿ
organizează şi efectuează atestarea profesională în specializarile militare “Arhivistică” şi “Istorie”;
Ÿ
elaborează politicile în domeniul cercetării, protejării şi administrării fondului arhivistic al Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
elaborează strategia editorială de promovare a tradiţiilor Armatei Române şi coordonează editarea publicaţiilor şi lucrărilor din domeniul istoriografiei militare;
Ÿ
stabileşte parteneriate de colaborare cu Comisiile de Istorie Militară şi Serviciile Istorice ale ţărilor membre NATO şi partenere, precum şi alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate;
Ÿ
asigură consilierea pe linie de specialitate şi colaborează nemijlocit cu Colegiul Naţional de Apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Direcţia Informare şi Relaţii Publice, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, Oficiul Naţional Cultul Eroilor, instituţiile muzeale militare, instituţiile militare de învăţământ, cercurile militare, Biblioteca Militară Naţională, Biblioteca S.M.G., Editura Militară, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război, ligi şi asociaţii ale cadrelor militare active, în rezervă şi în retragere;
Ÿ
eficientizează accesul la documente, prin microfilmare şi prin transpunerea acestora în format electronic în cadrul sistemului informatic pentru managementul integrat al Arhivelor Militare;
Ÿ
reduce semnificativ cantitatea de arhivă nevaloroasă prin selecţionarea arhivei istorice;  
Ÿ
organizează manifestări ştiinţifice de promovare a tradiţiilor Armatei Române;
Ÿ
contribuie la dezvoltarea bibliotecii istorice, fondului memorialistic şi a fototecii prin achiziţii, donaţii etc.
Ÿ
consiliază unităţile militare în vederea amenăjării sălilor de tradiţii, galeriilor comandanţilor, ceremonialurilor aniversare, precum şi pentru elaborarea monografiilor acestora;
Ÿ
stabileşte metodologiile privind activităţile ce se desfăşoară asupra arhivei Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
valorifică ştiinţific patrimoniul documentar aflat în păstrarea Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
elaborează unele documentare solicitate de structurile superioare ale Ministerului Apărării Naţionale în vederea fundamentării unor decizii şi ordine ale ministrului Apărării Naţionale sau ale şefului Statului Major General;
Ÿ
eliberează adeverinţe, certificate, extrase sau copii de pe documente care stau la baza acordării unor drepturi şi compensaţii petenţilor din ţară şi străinătate;
Ÿ
constituie fondul arhivistic asigurat.
Bine aţi venit!
De reţinut
Formulare electronice petiţii
§
A fost instituită insigna de specialist de clasă în specialitatea “Istorie” şi “Arhive” (vezi foto);
Noutăţi
§
La 12 noiembrie 2009, în cadrul adunării festive dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General, au fost lansate lucrările “Enciclopedia Armatei României 1859-2009” şi albumul “Armata României 1859-2009”, editate sub egida Serviciului Istoric al Armatei. Detalii...
ENCICLOPEDIA ARMATEI ROMANIEI.jpg
Coperta_Album_AR.jpg
§
Miercuri, 17 martie 2010, la sediul Serviciul Istoric al Armatei a avut loc o adunare festivã consacratã sărbătorii a 143 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Cu acest prilej, Serviciul Istoric al Armatei o organizat masa rotundă cu tema „Istoria militară românească reflectată în publicaţiile de specialitate”, la care au participat istorici de prestigiu din mediul academic şi universitar, precum şi diriguitorii unor importante publicaţii cu profil istoric şi arhivistic din Bucureşti şi din ţară. În numărul 4/2010 al revistei „Document” au fost publicate dezbaterile de la această masă rotundă;
§
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Militare Române, la sediul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare din Piteşti, vineri 23 iulie 2010, s-au desfăşurat lucrările sesiunii ştiinţifice, cu participare internaţională, cu tema „Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei naţionale”. În cadrul manifestării au fost lansate volumele “Ghidul Arhivelor Militare Române” şi “Armata Română şi patrimoniul naţional”. Detalii ....
§
Cu prilejul acordării premiilor revistei Gândirea Militară Românească, Serviciului Istoric al Armatei i-au fost acordate Diploma de excelenţă şi Placheta SMG 1859-2009, pentru lucrările realizate cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General.
Ştiri
§
A apărut Calendarul tradiţiilor militare 2013.
coperta_calendar_2013.jpg
A apărut nr. 3(65)/2014 al revistei “Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”. Detalii....
Revista_3_65_2014.jpg
§
În cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 155 de ani de la constituirea Statului Major General, Serviciul Istoric al Armatei a organizat, în zilele de 14 şi 15 mai 2014, un simpozion itinerant care s-a desfăşurat în garnizoanele Buzău şi Brăila. Detalii....
§
Vineri, 30 mai 2014, în sala „Clio” a Muzeului Marinei Române s-au desfăşurat lucrările celei de-a XVIII-a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări ştiinţifice cu tema „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii internaţionale şi diplomaţie”, manifestare organizată cu prilejul împlinirii a 45 de ani de existenţă a acestei prestigioase instituţii de cultură.  Detalii....
§
În perioada 5-6 iunie 2014 a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tradiţie, Istorie, Armată” organizată de Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. Cu această ocazie a fost lansat volumul dedicat sesiunii care face parte din Colecţia Studii, aflat la prima ediţie şi avându-l coordonator pe comandorul conf. univ. dr. Olimpiu-Manuel Glodarenco. Detalii....
Traditie_istorie_armata_coperta.jpg
§
În zilele de 12-13 iunie 2014 a fost organizată Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Forţele aeriene ale României. Doctrină, instruire, înzestrare – 10 ani de apartenenţă la Alianţa Nord – Atlantică. Tradiţie şi continuitate, personalităţi, acţiuni militare (1910-1947)” la ªcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” - Boboc. Cu această ocazie a fost lansat volumul „Centenarele Aeronauticii Militare Române (1 aprilie 1913, „Legea de organizare a Aeronauticii Militare Române”; 20 iunie-3 iulie 1913, participarea Aeronauticii Militare Române la cel de-Al Doilea Război Balcanic; 13 septembrie 1913, pierderea tragică a lui Aurel Vlaicu). Doctrină, instruire şi înzestrare. Tradiţii şi continuitate. Personalităţi, acţiuni militare”, coordonat de generalul-locotenent dr. Cârnu Fănică, comandor drd. Marius-Mihai Oatu, comandor dr. Marius-Adrian Nicoară şi locotenent-comandor Daniel Stan. Detalii....
Centenarele_Aeronauticii_Militare_Romane_coperta.jpg
§
În zilele de 27-29 iunie, în sala de conferinţe a Mănăstirii Dintr-un Lemn a avut loc prima şedinţă a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, demers comun al Arhiepiscopiei Râmnicului, Universităţii „Ovidius” Constanţa, Serviciului Istoric al Armatei şi al instituţiilor de comandă, de instrucţie şi învăţământ militar. Detalii....
§
În suita manifestărilor dedicate împlinirii a 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române s-a înscris şi dubla lansare de carte de la Constanţa care a avut loc duminică, 25 mai 2014, autori fiind comandorul dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei şi a reputatului colecţionar constănţean Gabriel-Octavian Nicolae, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” Constanţa. Detalii....
Vizita_Tarului_Nicolae_Constanta.jpg
Mircea_Voievodul_Velelor.jpg
§
Cu prilejul Zilei Arhivelor Militare, Serviciul Istoric al Armatei a organizat vineri, 25 iulie 2014, la Centrul Cultural Mioveni, Sesiunea Naţionalã de Comunicãri ştiinţifice cu tema „Armata Română şi cultele”. Detalii....