Acasă.Servicii.Posibilităţi de cercetare.Activitate ştiintifică.Galerie foto.Contact.
Ultima actualizare 05.03.2014
Serviciul Istoric al Armatei
Arhivele Militare Române
© 2009 - Serviciul Istoric al Armatei
Web Design: ing. Viorel COMAN
Serviciul Istoric al Armatei este autoritatea în domeniul arhivisticii şi istoriei militare, subordonată Statului Major General, care:
Ÿ
asigură cadrul organizatoric şi metodologic de aplicare a Legii Arhivelor, legislaţiei naţionale şi actelor normative în domeniul arhivistic în Ministerul Apărării Naţionale;
Ÿ
organizează, coordonează şi controlează managementul patrimoniului arhivistic militar;
Ÿ
organizează, execută şi monitorizează conservarea şi circuitul fondurilor arhivistice
Ÿ
coordoneaază nemijlocit Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice - Piteşti şi pe linie de specialitate depozitele intermediare de arhivă ale categoriilor de forţe;
Ÿ
proiectează şi asigură realizarea securizării patrimoniului arhivistic, fluidizarea şi eficientizarea accesului la documente prin crearea bazelor de date electronice;
Ÿ
promovează şi susţine proiectele de colaborare cu arhivele militare ale ţărilor membre NATO şi partenere în vederea recuperării fondurilor arhivistice militare româneşti înstrăinate în perioada războaielor mondiale;
Ÿ
organizează şi efectuează atestarea profesională în specializarile militare “Arhivistică” şi “Istorie”;
Ÿ
elaborează politicile în domeniul cercetării, protejării şi administrării fondului arhivistic al Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
elaborează strategia editorială de promovare a tradiţiilor Armatei Române şi coordonează editarea publicaţiilor şi lucrărilor din domeniul istoriografiei militare;
Ÿ
stabileşte parteneriate de colaborare cu Comisiile de Istorie Militară şi Serviciile Istorice ale ţărilor membre NATO şi partenere, precum şi alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate;
Ÿ
asigură consilierea pe linie de specialitate şi colaborează nemijlocit cu Colegiul Naţional de Apărare, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Direcţia Informare şi Relaţii Publice, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, Oficiul Naţional Cultul Eroilor, instituţiile muzeale militare, instituţiile militare de învăţământ, cercurile militare, Biblioteca Militară Naţională, Biblioteca S.M.G., Editura Militară, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război, ligi şi asociaţii ale cadrelor militare active, în rezervă şi în retragere;
Ÿ
eficientizează accesul la documente, prin microfilmare şi prin transpunerea acestora în format electronic în cadrul sistemului informatic pentru managementul integrat al Arhivelor Militare;
Ÿ
reduce semnificativ cantitatea de arhivă nevaloroasă prin selecţionarea arhivei istorice;  
Ÿ
organizează manifestări ştiinţifice de promovare a tradiţiilor Armatei Române;
Ÿ
contribuie la dezvoltarea bibliotecii istorice, fondului memorialistic şi a fototecii prin achiziţii, donaţii etc.
Ÿ
consiliază unităţile militare în vederea amenăjării sălilor de tradiţii, galeriilor comandanţilor, ceremonialurilor aniversare, precum şi pentru elaborarea monografiilor acestora;
Ÿ
stabileşte metodologiile privind activităţile ce se desfăşoară asupra arhivei Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
valorifică ştiinţific patrimoniul documentar aflat în păstrarea Ministerului Apărării Naţionale;
Ÿ
elaborează unele documentare solicitate de structurile superioare ale Ministerului Apărării Naţionale în vederea fundamentării unor decizii şi ordine ale ministrului Apărării Naţionale sau ale şefului Statului Major General;
Ÿ
eliberează adeverinţe, certificate, extrase sau copii de pe documente care stau la baza acordării unor drepturi şi compensaţii petenţilor din ţară şi străinătate;
Ÿ
constituie fondul arhivistic asigurat;
Bine aţi venit!
De reţinut
Formulare electronice petiţii
§
A fost instituită insigna de specialist de clasă în specialitatea “Istorie” şi “Arhive” (vezi foto);
Noutăţi
§
La 12 noiembrie 2009, în cadrul adunării festive dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General, au fost lansate lucrările “Enciclopedia Armatei României 1859-2009” şi albumul “Armata României 1859-2009”, editate sub egida Serviciului Istoric al Armatei. Detalii...
ENCICLOPEDIA ARMATEI ROMANIEI.jpg
Coperta_Album_AR.jpg
§
Miercuri, 17 martie 2010, la sediul Serviciul Istoric al Armatei a avut loc o adunare festivã consacratã sărbătorii a 143 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Cu acest prilej, Serviciul Istoric al Armatei o organizat masa rotundă cu tema „Istoria militară românească reflectată în publicaţiile de specialitate”, la care au participat istorici de prestigiu din mediul academic şi universitar, precum şi diriguitorii unor importante publicaţii cu profil istoric şi arhivistic din Bucureşti şi din ţară. În numărul 4/2010 al revistei „Document” au fost publicate dezbaterile de la această masă rotundă;
§
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Militare Române, la sediul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare din Piteşti, vineri 23 iulie 2010, s-au desfăşurat lucrările sesiunii ştiinţifice, cu participare internaţională, cu tema „Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei naţionale”. În cadrul manifestării au fost lansate volumele “Ghidul Arhivelor Militare Române” şi “Armata Română şi patrimoniul naţional”. Detalii ....
§
Cu prilejul acordării premiilor revistei Gândirea Militară Românească, Serviciului Istoric al Armatei i-au fost acordate Diploma de excelenţă şi Placheta SMG 1859-2009, pentru lucrările realizate cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General;
Ştiri
§
A apărut Calendarul tradiţiilor militare 2013.
coperta_calendar_2013.jpg
În perioada 17-25 octombrie 2013, specialiştii Serviciului Istoric al Armatei au participat la proiectul „Ziua Armatei României în şcoli”. Detalii....
§
Pe 23 octombrie 2013, în sala „Carol I” a Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti a avut loc lansarea lucrării „Mareşali ai României”, apărută la Editura Rao, sub semnătura muzeografului Corneliu Andone, colonelului (r) prof. univ. dr. Ion Giurcă, comandorului dr. Marian Moşneagu, colonelului (r) dr. Vasile Popa şi generalului (rtr) Florian Tucă, coordonatorul lucrării fiind generalul-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. Vezi galerie foto.
Maresali_ai_Romaniei.jpg
Au apărut nr. 3(61)/2013 şi nr. 4(62)/2013 ale revistei “Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”. Detalii....
Revista_3_61_2013.jpg
Revista_4_62_2013.jpg
§
Pe 11 noiembrie 2013, comandorul dr. Marian Moşneagu a prezentat comunicarea „Artileria de Coastă a României” în cadrul simpozionului cu tema „Artileria Română – 17 decenii de existenţă”, organizat de Statul Major al Forţelor Terestre cu prilejul Zilei Artileriei, în sala „Alba Iulia” a Cercului Militar Naţional.
§
În perioada 1-6 septembrie 2013, locotenent-colonel Gabriel Pătraşcu a reprezentat Serviciul Istoric al Armatei la Congresul Internaţional de Istorie Militară, care s-a desfăşurat la Torino, Italia. Detalii....
§
Pe 20 iulie 2013, a avut loc la Focşani simpozionul naţional „România în relaţiile internaţionale 1958-1968”. Detalii....
§
În perioada 6-7 septembrie 2013, în localitatea Maia din judeţul Ialomiţa s-au desfăşurat lucrările simpozionului “1913-2013. 100 de ani de la participarea României şi a Armatei sale la cel de-al Doilea Război Balcanic”. Detalii....
§
Pe 11 noiembrie 2013, cu prilejul sărbătoririi Zilei Statului Major General, în cadrul festivităţii de decernare a premiilor revistei "Gândirea Militară Românească", "Calendarul tradiţiilor militare" şi monografia "Resursele umane ale Armatei României. 150 de ani de istorie" au fost nominalizate pentru premiul "General de brigadă Constantin Hârjeu".
Calendar_Traditii_Premiu_GMR_2013.jpg
Resurse_Umane_Premiu_GMR_2013.jpg
§
Pe 9 septembrie 2013, la Cercul Militar Naţional s-a desfăşurat Masa rotundă cu tema “100 de ani de la al Doilea Război Balcanic”. Detalii....
§
Pe 8 august 2013, la Muzeul Naţional de Istorie a avut loc vernisajul expoziţiei „1913. Al Doilea Război Balcanic şi Pacea de la Bucureşti”. Alături de Arhivele Naţionale şi Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Serviciul Istoric al Armatei s-a numărat printre organizatorii expoziţiei dedicate participării României la cel de-al Doilea Război Balcanic. Detalii....
Afis_Expozitie_Razboi_ Balcanic_2013.jpg
§
Cu ocazia Zilei Arhivelor Militare şi a aniversării a 93 de ani de la înfiinţarea Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice a fost lansat volumul de studii "Armata Română şi Mass-Media".
Armata_romana_si_mass_media.jpg