Corpul de control și inspecție a luat ființă la data de 20.02.2007 prin comasarea Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naționale cu Corpul de control, fiind continuatorul instituției "Inspectorului General în Armata României" înființată la 1 aprilie 1910, prin Înaltul Decret Regal nr. 1217, semnat de regele Carol I. Potrivit acestui document, primul inspector general al armatei a fost numit FERDINAND I, prințul moștenitor al tronului României, general de divizie, comandant al Corpului II Armată și inspector al cavaleriei. 

Domeniile de activitate, conform prevederilor art.16 din Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, sunt următoarele:

 

  1) Corpul de control și inspecție elaborează cadrul general de reglementare a activităților de inspecție și control în Ministerul Apărării Naționale, conduce și execută operativ evaluarea sistemică a organismului militar prin inspecții, asigură managementul planificării și monitorizării activităților de inspecție și control în armată și exercită atribuții specifice de control în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

   

  2) Corpul de control și inspecție investighează/verifică, la ordin, problematici necesare informării conducerii ministerului pentru fundamentarea deciziilor, aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduită etică de către personalul Ministerului Apărării Naționale, precum și petiții/memorii/rapoarte adresate ministerului sau ministrului apărării naționale.

   

  3) Corpul de control și inspecție elaborează politici și reglementări specifice Ministerului Apărării Naționale în domeniul protecției mediului și celui al securității și sănătății în muncă, coordonează, monitorizează și controlează integrarea/aplicarea acestora în armată.


   

   

  Conducere:

   

  General de brigadă dr. DORINEL DUICAN - șeful Corpului de control și inspecție 

  Colonel FLORIN-ADRIAN OBREJA - locțiitorul șefului Corpului de control și inspecție   Organizare:


  - Serviciul inspecții operative;
  - Serviciul control operativ;
  - Serviciul prevenire și protecție;
  - Structuri de sprijin.

   

   

  Contact:


  Adresa: Str. Institutul Medico - Militar, nr. 3-5, Sector 1, București ;
  Telefon / fax : 021-311.11.70; STAR : 1040/260;
  E-mail: corpcontrolinspectie@mapn.ro

   

   

  Program de audienţe:


  Șeful Corpului de control și inspecție: miercuri - 14.00-16.00
  Locțiitorul șefului Corpului de control și inspecție: joi - 14.00-16.00

   

   

  Responsabil cu activitatea de relaţii publice:

   

  Colonel Dragoș BĂRBULESCU, telefon /fax: 021-314.98.36; STAR:1040/220.