Corpul de control şi inspecţie a luat fiinţă la data de 20.02.2007 prin comasarea Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale cu Corpul de control, fiind continuatorul instituţiei „Inspectorului General în Armata României” înfiinţată la 1 aprilie 1910, prin Înaltul Decret Regal nr. 1217, semnat de regele Carol I. Potrivit acestui document, primul inspector general al armatei a fost numit FERDINAND I, prinţul moştenitor al tronului României, general de divizie, comandant al Corpului II Armată şi inspector al cavaleriei. 
Misiunea generală a Corpului de control şi inspecţie o reprezintă evaluarea sistemică a politicilor, proceselor, programelor, structurilor şi resurselor, în scopul identificării stării şi evoluţiei parametrilor planificaţi la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi controlul / verificarea / investigarea unor probleme specifice ordonate de către ministrul apărării naţionale.
Corpul de control şi inspecţie execută: inspecţii,  controale,  investigaţii,  verificări,  informări,  documentări.
Domeniile de activitate sunt următoarele:
a) managementul planificării şi monitorizarea activităţilor de evaluare în Ministerul Apărării Naţionale;
b) controlul şi inspecţia structurilor Ministerului Apărării Naţionale;
c) investigarea / verificarea, în baza aprobării sau la ordinul ministrului apărării naţionale, a unor problematici necesare informării conducerii ministerului, a unor aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduită etică de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a unor aspecte sesizate prin petiţii, memorii sau rapoarte adresate ministerului sau ministrului apărării naţionale;
d) elaborarea, coordonarea şi controlul implementării politicilor Ministerului Apărării Naţionale în domeniile protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
 

 

Conducere:

 


Colonel Florin Adrian Obreja - Locțiitor al şefului Corpului de control şi inspecţie


Organizare:


- Serviciul evaluare de sistem;
- Serviciul stat major şi control;
- Secţia protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică şi metrologie legală;
- Structuri de sprijin.

 

 

Contact:


Adresa: Str. Institutul Medico – Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti ;
Telefon / fax : 021-311.11.70; STAR : 1040/260;
E-mail:

 

 

Program de audienţe:


Şeful Corpului de control şi inspecţie: miercuri - 14.00-16.00
Locţiitorul şefului Corpului de control şi inspecţie: joi - 14.00-16.00

 

 

Responsabil cu activitatea de relaţii publice:

 

Col. Dragoş Bărbulescu, STAR:1040/220.