Motto: Armata nu-şi permite să ignore dimensiunea socială a raporturilor de serviciu cu personalul propriu.

 

 

Despre noi

Conducere

Domenii de activitate

Organizare

Principalele atribuţii ale direcţiei

Coordonate de contact

 Despre noi

Direcţia calitatea vieţii personalului s-a înfiinţat la 15.06.2009, prin reorganizarea unor structuri preexistente.
Structura este subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului. Aceasta asigură:
- coordonarea procesului de elaborare, promovare şi implementare a politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului armatei, cadrelor militare în rezervă/retragere şi veteranilor/veteranilor de război;
- activitatea de soluţionare a problemelor sociale cu care se confruntă personalul armatei din teatrele de operaţii şi din ţară;
- secretariatul tehnic al Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale şi al Comisiei de Dialog Social din Ministerul Apărării Naţionale.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu toate structurile din compunerea sau subordinea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, cu alte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale ori cu autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale ce au responsabilităţi în domeniile în care direcţia este investită cu competenţe, precum şi cu asociaţii şi fundaţii legal constituite ale personalului în activitate/ rezervă/retragere sau ale veteranilor/veteranilor de război.


Conducere

Şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului: Col. Iulia Frăsina Tănase

Locţiitor: Col. Chifu Ioan

Domenii de activitate

- calitatea vieţii personalului armatei (salarizare, sistem de pensii, asistenţă medicală, hrănire, cazare, mediu de lucru, egalitatea de şanse, recunoaşterea meritelor în serviciu, recreere şi refacerea capacităţii de muncă, problematica veteranilor din teatrele de operaţii, sprijin familial, dialog social şi probleme sociale);
- asistenţa postcarieră a personalului militar în rezervă şi în retragere;
- reconversia profesională a personalului;
- asistenţa veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război/văduvelor de veterani de război (coordonare la nivel naţional);
- asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale şi al Comisiei de Dialog Social din Ministerul Apărării Naţionale.


Organizare

Direcţia calitatea vieţii personalului are în componenţă  patru structuri principale:
- Secţia calitatea vieţii personalului armatei;
- Secţia coordonare asistenţă veterani, raniţi şi urmaşi ai celor decedaţi în acţiuni militare;
- Secţia calitatea vieţii personalului în rezervă/retragere şi reconversie profesională.
- Secţia asistenţă veterani de război.Atribuţii

- coordonează procesul de elaborare, promovare şi implementare a politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului armatei vizând: salarizare, sistem de pensii, asistenţă medicală, hrănire, cazare, mediu de lucru, egalitatea de şanse, recunoaşterea meritelor în serviciu, recreere şi refacerea capacităţii de muncă;
- înregistrează, monitorizează şi soluţionează petiţiile formulate de structurile militare şi de personalul armatei, pe probleme ce aparţin de domeniul calităţii vieţii;
- coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, activitatea de elaborare şi aplicare unitară a actelor normative în domeniul asistenţei veteranilor, răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit afecţiuni ca urmare a participării la acţiuni militare, precum şi a urmaşilor celor decedaţi;
- monitorizează, prin structurile cu atribuţii în domeniu, evoluţia stării de sănătate a răniţilor, invalizilor şi a celor care au dobândit afecţiuni ca urmare a participării la acţiuni militare;
- asigură secretariatul Comisiei centrale de sprijin familial, din Ministerul Apărării Naţionale şi asistenţa metodologică a sistemului de sprijin familial;
- asigură interfaţa Ministerului Apărării Naţionale cu structurile asociative ale personalului militar în rezervă/retragere, acordând acestora asistenţa necesară pentru soluţionarea problemelor specifice;
- monitorizează modul în care sunt rezolvate problemele personalului militar în rezervă/retragere, de către autorităţile statului cu responsabilităţi în domeniu şi propune soluţii de eliminare a eventualelor disfuncţii;
- asigură secretariatul Comisiei pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;
- formulează propuneri privind iniţierea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative ce privesc problematica veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război şi monitorizează modul de aplicare a legislaţiei specifice;
- monitorizează modul în care sunt rezolvate problemele veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război, de către structurile guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu, fiind abilitată să solicite şi să primească informaţii şi documente specifice, în condiţiile legii, de la instituţiile care au responsabilităţi în acest sens;
- propune conducerii Ministerului Apărării Naţionale parteneriate cu alte organe ale administraţiei publice sau cu organizaţii neguvernamentale în vederea realizării cadrului instituţional necesar în raport cu cerinţele de eligibilitate ale proiectelor;
- elaborează, cu respectarea reglementărilor tehnico-legislative, proiecte de acte normative ce privesc domeniile de competenţă ale direcţiei.
- elaborează şi promovează, în parteneriat cu alte organizaČ›ii guvernamentale sau neguvernamentale, programe de sprijin socio-medical şi acţiuni caritabile destinate personalului în activitate, în rezervă/retragere şi veteranilor care întâmpină dificultăţi din cauza stării sociale precare, vârstei şi/sau stării de sănătate.


Coordonate de contact

Tel: 021.319.58.58, int. 2648 sau 2261
Fax: 021.319.59.38
Adresă: Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti
Contact şef direcţie - e-mail: