1. Informaţii generale

 

a. Misiuni

        Direcţia domenii şi infrastructuri este structura tehnică de specialitate a ministerului - autoritatea în domeniu - care potrivit reglementărilor în vigoare exercită în Ministerul Apărării Naţionale, obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute de legislaţie pentru proprietar şi administrator ce vizează fondul imobiliar şi reprezintă investitorul ministerului pentru obiective de infrastructuri construcţii militare.
        Direcţia domenii şi infrastructuri coordonează, în specialitate, întreg sistemul de domenii şi infrastructuri la toate eşaloanele, elaborând norme tehnice, norme de funcţionare, proceduri, dispoziţii, precizări şi este singura autoritate în domeniu care iniţiază propuneri de acte normative sau modificări ale celor existente, ce pot avea impact asupra domeniului de responsabilitate. De asemenea, exercită direct şi prin unităţile subordonate controlul exploatării cazărmilor şi cel al aplicării şi respectării legislaţiei şi a regulamentelor militare de specialitate.

 


b. Responsabilităţile şi competenţele Direcţiei domenii şi infrastructuri se manifestă în domeniul :
- administrării proprietăţii imobiliare publice şi private a Ministerul Apărării Naţionale;
- elaborării politicii ministerului privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menţinerea sau, după caz, reducerea acesteia prin proiecte şi programe imobiliare specifice;
- reprezentării intereselor Ministerului Apărării Naţionale, în relaţiile cu autorităţile administraţiei centrale şi locale şi cu armatele străine;
- controlului de stat în construcţii şi controlului disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, în Ministerul Apărării Naţionale;
- exercitării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de lege pentru proprietar;
- elaborării propunerilor de acte normative specifice, emiterii de norme tehnice, dispoziţii şi precizări şi coordonării implementării acestora în întregul sistem de administrare, exploatare şi mentenanţă a proprietăţii imobiliare a ministerului;
- controlului respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a spaţiilor, administrarea şi exploatarea cazărmilor, starea de întreţinere/ reparaţii a proprietăţii imobiliare puse la dispoziţia categoriilor de forte ale armatei (similar).

 

2.Conducerea Direcţiei domenii şi infrastructuri
General de brigadă Nistor Gheorghe - Seful Direcţiei domenii şi infrastructuri
Colonel inginer Bălaşa Paul - Locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri

 

3. Organizare

Direcţia domenii şi infrastructuri:

- 5 Centre de domenii şi infrastructuri
- Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă
- Centrul de studii şi proiectare construcţii militare

 

4. Contact

Adresa : Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.7B, sector 6, cod 061352
Telefon : centrala 021/319.58.58 interior 3009/3008
OSU: 021/313.70.57
fax: 021/319.81.52
E-mail :

 

Audienţe : joi între orele 14.00 - 16.00

Responsabil cu activitatea de relaţii publice: Mr. Sterian Daniela

Program de lucru : 08.00 - 16.00