Direcţia informare şi relaţii publice este structura specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice în Ministerul Apărării Naţionale în timp de pace, în situaţii de criză şi la război.Direcţia informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

     - planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale;
     - conducerea mass-mediei militare centrale;
     - organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul informării şi relaţiilor publice pentru personalul armatei;
     - monitorizarea mass-mediei interne şi internaţionale;
     - realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului central de internet al Ministerului Apărării Naţionale;
     - asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


Informare publică

    Activităţile de informare publică asigură furnizarea unui flux de informaţii, corecte, complete şi oportune, prin mijloacele de comunicare în masă către audienţele Ministerului Apărării Naţionale.  


Informare internă


     Eforturile de informare internă facilitează comunicarea în interiorul instituţiei şi cu personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi familiile acestuia.


Relaţia cu comunitatea

 

     Programele de relaţionare cu comunitatea locală sunt asociate interacţiunii dintre Ministerul Apărării Naţionale şi comunităţile în care sau în apropierea cărora sunt amplasate unităţi militare.


Linkuri aditionale

© 2016 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice
Actualizare: 27.09.2016