Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică - ORGANIZARE

• Structuri în subordine:
- Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică
- Direcţia infomare şi relaţii publice
- Direcţia calitatea vieţii personalului
- Serviciul expertiză documente, stat major şi resurse
- Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor

• Structuri în coordonare:
- Casa de pensii sectorială
- Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
- Direcţia domenii şi infrastructuri
- Regia autonomă Compania Română de Aviaţie ROMAVIA
- Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

© 2018 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 25.02.2018