Direcţia medicală

 


1. Domeniul de responsabilitate

 Direcţia medicală este organul central de specialitate al Ministerului Apărării Naţionale care elaborează concepţia unitară pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă medicală şi veterinară în armată, în timp de pace, în situaţii de criză sau de război, precum şi pentru perfecţionarea şi modernizarea continuă a activităţilor de asistenţă medicală, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, păstrării şi îmbunătăţirii stării de sănătate necesară menţinerii permanente a unei capacităţi ridicate de luptă a efectivelor armatei.

Asigură îndeplinirea obiectivelor de parteneriat şi elaborează standardele militare operaţionale şi administrative în baza acordurilor de standardizare şi a publicaţiilor aliate în domeniul medico-militar, în scopul interoperabilităţii Armatei României cu structurile militare NATO.

În activitatea specifică Direcţia medicală cooperează cu structurile de conducere militare, Casa asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Ministerul Sănatăţii Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi cu autorităţile civile care au responsabilităţi în activitatea de asistenţă medicală, sanitar- farmaceutică şi sanitar veterinară.

 

Componentele domeniului de responsabilitate al Directiei medicale sunt urmatoarele:

a. Asigurarea medicală operaţională; - este parte integrantă a logisticii forţelor şi reprezintă ansamblul activităţilor de asistenţă medicală, evacuare medicală şi suprt logistic medical al efectivelor, în funcţie de cerinţele operaţionale, pe timpul generării, afluirii, derulării misiunilor în teatrele de operaţii, defluirii şi regenerării.

b. Asistenţa medicală profilactică şi curativă care se realizează prin:
    i. asistenţă medicală ambulatorie;
    ii. asistenţă medicală primară;
    iii. asistenţă medicală spitalicească;
    iv. asistenţa medicală dentară;

c. Asigurarea farmaceutică şi de suport logistic medical pentru  structurile medicale operaţionale cu: medicamente, materiale sanitar-farmaceutice şi dispozitive medicale, intră în competenţa structurilor specializate ale Direcţiei medicale, conform reglementărilor legale în vigoare, fiind finanţată integral de la bugetul de stat.

d. Asistenţa medicală de recuperare, urmăreşte refacerea stării de sănătate a personalului militar şi civil al armatei şi se asigură prin unităţi medicale de specialitate ale Ministerului Apărării.

e. Expertiza medico-militară; este o activitate medicală integrată şi multidisciplinară care cuprinde:
   - expertiza medico-militară în procesul de selecţionare a persoanelor care optează pentru     cariera militară;
   - expertiza medico-militară a personalului Ministerului Apărării, este o componentă  a activităţii de evaluare a stării de sănătate;

f. Inspecţia sanitară de stat şi inspecţia sanitară veterinară de stat, sunt activităţi profilactice specifice, de specialitate, finanţate integral de la bugetul de stat;

g. Cercetarea ştiinţifică medico-militară avînd ca obiective:

  - protecţia medicală specifică şi nespecifică a militarilor şi a populaţiei civile   împotriva   efectelor armelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN);
    -  protecţia militarilor împotriva efectelor stresului fizic şi psihic   prelungit;

h. Realizarea de produse farmaceutice destinate tratamentului şi profilaxiei bolilor  produse de agenţii CBRN prin unităţile de producţie specializate, subordonate Direcţiei medicale şi/sau în colaborare cu alte unităţi de profil.

i. Învăţământul medico-militar şi managementul resurselor umane.  Este un element esenţial în formarea personalului  medical şi sanitar militar calificat şi capabil să îndeplinescă sarcinile specifice.

 


2. Functii

2.a. Funcţiile principale ale Direcţiei medicale:

Realizarea asistenţei medicale curativo - profilactice în armată, se desfăşoară   prin următoarele formaţiuni medicale şi farmaceutice:
-  Centrul de Medicină Diagnostic şi Tratament
-  Spitalele militare teritoriale,
-  Centrele medicale de sănătate din subordinea spitalelor militare;
-  Centrele zonale farmaceutice şi centrale.

2.b. Funcţiile complementare ale Direcţiei medicale:

- Elaborarea şi aplicarea  programelor de sănătate în armată;
- Identificarea factorilor de mediu, inclusiv a celor cu risc profesional şi impact direct asupra stării de sănătate, precum şi elaborarea şi aplicarea măsurilor de protecţie.
- Asistenţa medicală recuperatorie a personalului din armată.


3. Atributii

a. - organizarea, dotarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă medicală şi    sanitar veterinară în armată în timp de pace, în situaţii de criză sau de război şi managementul resurselor umane şi de mobilizare;

b. - elaborarea şi aplicarea programelor de sănătate în armată şi asigurarea pregătirii operative pentru luptă şi de specialitate;

c. - perfecţionarea şi modernizarea continuă a activităţilor de asistenţă medicală curativo-profilactică în armată;

d. -  identificarea factorilor de mediu, inclusiv a celor cu risc profesional, cu impact direct asupra stării de sănătate, precum şi elaborarea şi aplicarea măsurilor de protecţie;

e.  - realizarea expertizei medico-militare în Ministerul Apărării;

f. -  asistenţa medicală recuperatorie a personalului din armată;

g. - coordonarea activităţii de învăţământ medico-militar, de cercetare ştiinţifică medicală şi medico-militară şi de informatică medicală;

h. - asigurarea cu materiale sanitar – farmaceutice, marketingul suportului medical (medicamente şi materiale sanitare, instrumente, aparate şi echipamente medicale, activităţi service) şi a asistenţei sanitar veterinare.

 


4. Conducere

Şeful Direcţiei Medicale - col. dr. Ştefani Constantin (împuternicit)


Locţiitorul şefului Direcţiei Medicale - col. dr. Carabulea Mihai (împuternicit)5.  Coordonate de contact:

Adresa:  Bucureşti, str. Institutul Medico –Militar, nr. 3-5, sector 1, cod 010919
Telefon: 3196011/132 ; 3196008/132, 170; Fax: 3196004
E-mail:
Program de lucru:   8.00-16.00
Program de audienţe: miercuri 08.00-10.00


6. Structuri subordonate:

- Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca - http://www.smucluj.ro/
- Spitalul Clinic de Urgenţă Militar "Dr. Victor Popescu" Timişoara - http://www.smutm.ro/
- Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Craiova „Dr. Ştefan Odobleja”
- Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov
- Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu
- Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti - http://www.smupitesti.ro/
- Spitalul Clinic de Urgenţă Militar "Dr. Iacob Czihac" Iaşi - http://www.smuis.ro/
- Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa - http://www.smuct.ro/
- Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi - http://www.smugalati.ro/
- Centrul de Cercetări Ştiinţifice medico-militare - http://www.ccsmm.ro/
- Spitalul Militar de Urgenţă Militar „Dr. Alexandru Popescu” Focşani
- Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. dr. Vasile Cândea” Bucureşti
- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament al Armatei „Acad. dr. Ştefan Milcu” Bucureşti
- Centrul de Transfuzii Sanguine Bucureşti
- Centrul de Medicină Preventivă al Armatei Bucureşti
- Centrul Farmaceutic Zonal Bucureşti
- Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş
- Institutul Medico-Militar Bucureşti


7. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei medicale este reglementată de:

a. Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului apărării;
b. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi reglementările ulterioare;
c. Ordinul Ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de Stat;
d. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
e. Protocolul de colaborare pe linie sanitar-veterinară nr. M. 139/3876/2007 încheiat între Ministerul Apărării şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
f. Protocolul nr.18562/m.35/2005 între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apărării Naţionale.
g. Ordinul Ministerului Apărării M.74/05.08.2008 privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în MAp.

 

 

 

© 2015 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 03.03.2015