Anunţuri concursuri

 

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic I din cadul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III- tâmplar manual universal III

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de instalații debutant din cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de construcții debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatul interviului pentru încadrarea postului vacantde execuție de Referent de specialitate gr.I în cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III- tâmplar manual universal III

Publicat în data de: 2016-12-27

Anunt al U.M. 02542 Focșani CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-23

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-23

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I- Prelucrător prin așchiere, din cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-12-23

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent debutant din cadrul Secției patrimoniu imobiliar.

Publicat în data de: 2016-12-23

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Îngrijitor în cadrul Formației administrare cazărmi – 897, 1075 Sibiu, 474 Sebeș, 3100 Mohu

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Tehnic

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M. 02384 București privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat tr. IV-I (mecanic utilaj tr. IV), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalații

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului controale apărare împotriva incendiilor din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr.II în biroul mentenanță cazărmi din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr.II în biroul avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I în compartimentul acte normative și expertize tehnice din Secția juridică, acte normative și achiziții tehnice

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunt al U.M.02510 București privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de șef secție documentare, șef birou avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunt al Direcției financiar-contabile privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante de consilier

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III – tâmplar manual universal III la microstructura „Atelier confecții”

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I, în cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunt al U. M. 02542 Focșani CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 6 posturi contractuale de execuție vacante

Publicat în data de: 2016-12-16

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-16

Anunt al U. M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2016-12-14

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-14

Anunt al U.M.02547 București privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului Documentații proiecte NSIP și a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunt al U. M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2016-12-07

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de –inginer de instalații Gr.IA din biroul URMĂRIRE LUCRĂRI NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-12-07

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou URMĂRIRE LUCRĂRI NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-12-07

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou DOCUMENTAȚII PROIECTE NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea a 9 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunt al U. M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunt al U. M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunt al U. M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuție de Referent de specialitate, gr.I din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Refernt I în biroul mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou DOCUMENTAȚII PROIECTE NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou URMĂRIRE LUCRĂRI NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunt al U. M. 02547 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de –inginer de instalații Gr.IA din biroul URMĂRIRE LUCRĂRI NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2016-11-28

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea a 9 posturi contractuale de execuție vacante

Publicat în data de: 2016-11-28

Anunț al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea încadrării a 6 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele probei scrise SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I în cadrul biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuție de Referent de specialitate, gr.I din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunt al Direcției financiar-contabile privind organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru trei funcții publice

Publicat în data de: 2016-11-22

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2016-11-22

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare executie proiecte NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2016-11-22

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 9 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U.M.02547 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U.M.02547 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U. M. 02523 Bucureșticu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare proiecte

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunt al U. M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-11-18

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea a 9 posturi contractuale de execuție vacante

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electrian)

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent I din cadrul biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare execuție proiecte NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunt al U. M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuție de Referent de specialitate, gr.II din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electrian)

Publicat în data de: 2016-10-28

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent gr.I din cadrul Compartimentului lichidări lucrări

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electrian)

Publicat în data de: 2016-10-21

Anunț al U.M. 01150 București privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, in Biroul control managerial

Publicat în data de: 2016-10-18

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. IA din cadrul biroului juridic

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02592 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. IA din cadrul Biroului juridic

Publicat în data de: 2016-09-29

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III”

Publicat în data de: 2016-09-26

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III” în cadrul UM 01714 Pitești

Publicat în data de: 2016-09-23

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale pentru încadrarea a 9 posturi contractuale vacante

Publicat în data de: 2016-09-22

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III”

Publicat în data de: 2016-09-22

Anunț al U.M. 01714 Pitești ccu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului contractual vacant de execuție de „Inginer de sistem gr. II”

Publicat în data de: 2016-09-20

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III”

Publicat în data de: 2016-09-16

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III” și a unui post contractual vacant de „Inginer de sistem Gr. II”

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea a 9 posturi contractuale vacante

Publicat în data de: 2016-09-01

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 9 posturi contractuale vacante

Publicat în data de: 2016-08-19

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electrician)

Publicat în data de: 2016-08-18

Anunț al U.M. 01150 București privind ocuparea unei funcții vacante de referent, grad profesional debutant, în Biroul management fluxuri documente din Serviciul expertizare, relații instituționale și cu publicul

Publicat în data de: 2016-08-16

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea ocupării a 9 posturi contractuale vacante

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 01150 București privind ocuparea prin transfer, la cerere, a funcției publice de consilier grad profesional superior din cadrul Biroului proiecte cu finanțare externă din Serviciul planificare

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție de „ÎNGRIJITOR” în cadrul Biroului 1 (Logistic și cazarmare)

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al Unitatea Militară 02605 București, privind organizarea unui concurs de ocupare a unui post muncitor calificat IV(electrician)

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III” și a unui post de „Inginer de sistem Gr. II” în cadrul oficiului 1

Publicat în data de: 2016-07-13

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2016-07-11

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea posturilor contractuale vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III” și „Inginer de sistem Gr. II” în cadrul oficiului 1

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele examenului de promovare în grad profesional pentru două funcții de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunt al U.M.01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „Criptanalist Gr. III”  și  „Inginer de sistem Gr. II”  

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor Calificat III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „MUNCITOR CALIFICAT III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă 

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor Calificat III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizeazarea unui  concurs în vederea ocupării a trei posturi contractuale vacante de „Criptanalist gr. III” și a unui post contractual vacant de „Inginer de sistem gr. II”

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunt al U.M. 02630 București  cu rezultatele finale ale concursului pentru ocupare a unui post vacant de execuție de expert gradul ii (psiholog) 

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor Calificat III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02472 București privind examenul de promovare în grad profesional pentru două funcții de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al Direcției calitatea vieții personalului privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional pentru un personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunt al U.M.01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor calificat III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al U.M. 02630 București cu rezultatele interviului  pentru ocuparea unui post vacant de execuție de Expert gradul II (psiholog) 

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor Calificat III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă 

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al Direcției financiar-contabile privind organizarea unui concurs de promovare în grad profesional pentru o funcție publică

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor calificat III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare 

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02630 București   cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru ocuparea unui post vacant de execuție de Expert gradul II (psiholog)   

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică  privind organizarea concursului de promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior a unui funcționar public din cadrul biroului legislație și expertiză tehnico-legislativă

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț  U.M. 02608 Oradea cu rezultatele examenului de promovare în grade ori trepte profesionale imediat superioare în două posturi de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Muncitor calificat III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea următoarelor posturi vacante: 1 post muncitor calificat III (ospătar) și 3 posturi de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al  U.M. 02605 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (ospătar) 

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț  al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „MUNCITOR CALIFICAT III - ZIDAR” și „ÎNGRIJITOR” în cadrul Biroului 1 (Logistic și cazarmare)

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului dirigenție construcții și a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului dirigenție instalații 

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil  IA, în cadrul biroului Contabil șef si cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de electrician categ.I pentru o unitate militară din Orașul Sinaia jud.Prahova

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „MUNCITOR CALIFICAT III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă și  „MUNCITOR CALIFICAT III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare 

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor vacante de îngrijitor 

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M.02547 București privind organizarea examenului de promovare de pe o funcție cu studii medii pe o funcție cu studii superioare - economist gradul II   la biroul „contabil șef”

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02605 București  cu rezultatele probei practice pentru încadrarea  postului vacant de muncitor calificat III(ospatar)

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al Direcției Instanțelor Militare cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II,  din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I – Lăcătuș mecanic, din cadrul  Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea posturilor vacante de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al Direcției Instanțelor Militare cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II,  din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunțuri ale U.M. 02248 București privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante 

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț  al U.M. 02608 Oradea privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat III (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al Direcției Instanțelor Militare cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al  U.M. 02444 Sibiu  privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil II din cadrul microstructurii Financiar-contabil.

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat III (ospătar) și  îngrijitor 

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț  al U.M. 02608 Oradea privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de „muncitor calificat III –zugrav” (1 post)  și „îngrijitor” (1 post)

Publicat în data de: 2016-04-29

Anunț  al U.M. 02547 București privind organizarea concursului de încadrare  a unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  de Muncitor calificat I, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-04-26

Anunț al Direcției Instanțelor Militare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II,  din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-04-26

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuție  de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunt al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  de execuție de Expert gradul I   din cadrul biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunt al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  de execuție de Consilier juridic gradul I   din cadrul biroului juridic și acte normative

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a 3 p.c.c. 

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului medical pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „MUNCITOR CALIFICAT III - Bucătar” în cadrul compartimentului popotă și  „MUNCITOR CALIFICAT III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 01714 Pitesti cu rezultatele soluționării contestației Pcc DOBRE NICOLETA cu privire la rezultatele probei scrise a examenului de promovare în funcția de „REFERENT DE SPECIALITATE gr. I”

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru  încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I – Lăcătuș mecanic,  în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02630 București cu rezultatele selectiei dosarelor de candidat pentru ocuparea a două posturi vacante de expert gradul II (psiholog) 

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunt al U.M. 02523 București cu  rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuție de Consilier juridic gradul IA în biroul juridic și acte normative din Secția juridică, acte normative și achiziții publice

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunt al UM 02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursurilor                      

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a 3 p.c.c. care îndeplinesc condițiile legale 

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al Direcției instanțelor militare privind organizarea concursului de încadrare  a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I,  din cadrul biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „MUNCITOR CALIFICAT III - BUCĂTAR” în cadrul compartimentului popotă și  „MUNCITOR CALIFICAT III - Instalator” în cadrul compartimentului cazarmare 

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunt al U.M. 02543 Iași cu  rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul IA în biroul juridic și acte normative 

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunt al UM 02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist Gr.IA  în cadrul Biroului Contabil șef   

Publicat în data de: 2016-04-01

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  postului vacant de  execuție de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, din cadrul atelierului confecții 

Publicat în data de: 2016-04-01

Anunt al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-01

Anunt al UM 02547 Bucuresti cu rezultatele  probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Economist Gr.IA  în cadrul Biroului Contabil șef   

Publicat în data de: 2016-03-31

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de "muncitor calificat III - bucătar" în cadrul compartimentului popotă și "muncitor calificat III - instalator" în cadrul compartimentului cazarmare 

Publicat în data de: 2016-03-31

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI  pentru încadrarea postului vacant de execuție  de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții

Publicat în data de: 2016-03-30

Anunț al U.M. 02630 București privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de "Expert gradul II (psiholog)"

Publicat în data de: 2016-03-30

Anunț al UM 01714 Pitesti privind organizarea organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunt al U.M. 02523 București cu REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE în funcția de  Economist specialist IA, în biroul financiar-contabil și planificare programe imobiliare din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunt al U.M. 02523 București cu REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I,  în cadrul Biroului inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunt al U.M. 02523 București cu REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I,  în cadrul Biroului suportul națiunii gazdă (HNS) - inginer

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunt al U.M. 02523 București cu REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I,  în cadrul Biroului suportul națiunii gazdă (HNS) - economist

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunț al U.M. 02472 București privind rezultatele examenului de promovare în grad profesional pentru  două funcții de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-03-29

Anunț al UM 01714 Pitesti privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2016-03-28

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție  de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții

Publicat în data de: 2016-03-24

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului  pentru încadrarea postului vacant de execuție  de Referent gradul II, în cadrul  Biroului resurse și stat major

Publicat în data de: 2016-03-24

Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea următoarelor funcții vacante 

Publicat în data de: 2016-03-24

Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul suportul națiunii gazdă (HNS) - economist

Publicat în data de: 2016-03-24

Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul suportul națiunii gazdă (HNS) - inginer

Publicat în data de: 2016-03-24

Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-03-23

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant  de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-03-23

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant  de personal civil contractual de execuție: Contabil I, din cadrul microstructurii Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-03-22

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul  pentru încadrarea a două posturii vacante de execuție  de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții

Publicat în data de: 2016-03-21

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuție  de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse si stat major

Publicat în data de: 2016-03-18

Anunț cu rezultatele examenului medical pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat III (ospătar) și îngrijitor în cadrul U.M. 02605 București

Publicat în data de: 2016-03-18

Anunț al U.M.02523 București privind cu rezultatele probei scrise  la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul suportul națiunii gazdă (HNS) - inginer

Publicat în data de: 2016-03-18

Anunț al U.M.02523 București privind cu rezultatele probei scrise  la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul suportul națiunii gazdă (HNS) - economist

Publicat în data de: 2016-03-18

Anunț al U.M.02523 București privind cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.I în  biroul inspecția de stat în construcții

Publicat în data de: 2016-03-18

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse si stat major

Publicat în data de: 2016-03-16

Anunț al U.M. 02523 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor  posturi vacante 

Publicat în data de: 2016-03-16

Anunț al U.M.02523 București privind organizarea examenului de promovare  în funcția de economist specialist IA în biroul financiar-contabil  din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare

Publicat în data de: 2016-03-16

Anunț al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul II din cadrul Biroului mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2016-03-16

Anunț al U.M. 02523 București privind organizarea unui concurs de ocupare a postului vacant de execuție  de Consilier juridic gradul IA  din cadrul biroului juridic și acte normative

Publicat în data de: 2016-03-16

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturii vacante de execuție  de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții și a unui post vacant de execuție  de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2016-03-15

Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuție  de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse si stat major

Publicat în data de: 2016-03-15

Anunț al U.M.02630 București cu rezultatele finale la concursul desfășurat pentru ocuparea a două posturi vacante de "îngrijitor" 

Publicat în data de: 2016-03-14

Anunț al U.M. 02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi temporar vacante de personal civil contractual de execuție: Contabil I, din cadrul microstructurii Financiar-contabil – 1 post vacant temporar până la data de 17.09.2017 și Șofer II, din cadrul Formației transport – 1 post vacant temporar până la data de 15.08.2016

Publicat în data de: 2016-03-11

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician), muncitor calificat III (ospătar) și îngrijitor 

Publicat în data de: 2016-03-11

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele FINALE ale concursului pentru încadrarea posturilor de personal civil contractual de execuție

Publicat în data de: 2016-03-11

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI  pentru încadrarea posturilor de personal civil contractual de execuție

Publicat în data de: 2016-03-10

Anunț al U.M. 02630 București cu rezultatele interviului la concursul desfășurat pentru ocuparea a două posturi vacante de "îngrijitor"

Publicat în data de: 2016-03-09

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse și stat major

Publicat în data de: 2016-03-08

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-03-07

Anunț al U.M. 01714 Pitești  privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de „muncitor calificat III -bucătar și muncitor calificat III-instalator”.

Publicat în data de: 2016-03-04

Anunț al U.M. 02472 București privind desfășurarea examenului de promovare în grad profesional pentru două funcții de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-03-04

Anunț al U.M. 02630 București cu rezultatele probei practice la concursul desfășurat pentru ocuparea a două posturi vacante de "îngrijitor"

Publicat în data de: 2016-03-03

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician),  muncitor calificat III (ospătar) și  îngrijitor

Publicat în data de: 2016-03-02

Anunț al U.M. U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante 

Publicat în data de: 2016-03-02

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-03-01

Anunt al  U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de personal civil contractual de execuție.

Publicat în data de: 2016-02-26

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  două posturi vacante de  execuție de  Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului dirigenție construcții și un post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului dirigenție instalații 

Publicat în data de: 2016-02-26

Anunț al Direcției calitatea vieții personalului privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional pentru un personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-02-23

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele  selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de personal civil contractual de execuție

Publicat în data de: 2016-02-19

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent gradul II, din cadrul Biroului resurse și stat major   

Publicat în data de: 2016-02-12

Anunț al  U.M. 02444 Sibiu  privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție  de muncitor calificat IV-I  (lacatus mecanic III) din cadrul Atelier confecții

Publicat în data de: 2016-02-12

Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat I - Lăcătuș mecanic, din cadrul atelierului confecții

Publicat în data de: 2016-02-09

Anunț al U.M. 02605 București privind organizarea concursului de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual: 3 posturi îngrijitori , 1 post muncitor calificat II (electrician) și 1 post muncitor calificat III (ospătar)

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician IA, biroul ediție și arhivă din secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent IA, compartimentul resurse și planificare activități

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent IA, biroul achiziții publice

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul economia construcțiilor din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul Consiliul tehnic al specialiștilor din Secția proiectare  

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul consultanță de specialitate din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul consultanță de specialitate din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. III, biroul economia construcțiilor din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. III, biroul rezistență din Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București  privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție de Expert gr. I, biroul obiective speciale din Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, biroul instalații din Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, biroul ediție și arhivă din Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul economia construcțiilor din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul avize documente din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul avize documente din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul avize documente din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de executie de Expert gr. I, biroul arhitectură din Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-02-08

Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție  Expert gr. I, biroul consultanță de specialitate din Secția consultanță tehnică

Publicat în data de: 2016-02-04

Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent debutant din cadrul Biroului resurse și stat major

Publicat în data de: 2016-01-28

Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor  la Unitatea Militară 02630 București  

Publicat în data de: 2016-01-05

Anunț al U.M. 02630 București  privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de „îngrijitor”    

Publicat în data de: 2016-01-04

Anunț al U.M.02523 București privind raportul final al examenului  organizat în vederea promovării în funcția de expert gr.II  în biroul achiziții publice din secția juridică, acte normative și achiziții publice

Publicat în data de: 2016-01-04

Anunț al U.M.02523 București privind raportul final al examenului organizat în vederea promovării în funcția de expert gr.II  în compartimentul analiză documentații cadastrale și juridice din secția patrimoniu imobiliar

Publicat în data de: 2016-01-04

Anunț al U.M.02523 București privind raportul final al examenului organizat în vederea promovării  în funcția de expert gr.II  în biroul stat major și planificare activități din secția resurse și stat major

Publicat în data de: 2016-01-04

Anunț al U.M.02523 București privind raportul final al examenului organizat în vederea promovării în funcția de expert gradul I, din cadrul biroului analiză imobile disponibile din secția patrimoniu imobiliar