Anunţuri concursuri

 

Publicat în data de: 2017-12-19

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Tehnician II

Publicat în data de: 2017-12-19

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Analist, programator - debutant

Publicat în data de: 2017-12-15

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Analist, programator - debutant și a unui post contractual vacant de execuție de Tehnician II

Publicat în data de: 2017-12-11

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Analist, programator - debutant și a unui post contractual vacant de execuție de Tehnician II

Publicat în data de: 2017-12-05

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Analist, programator - debutant și a unui post contractual vacant de execuție de Tehnician II

Publicat în data de: 2017-11-29

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III

Publicat în data de: 2017-11-29

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - Traducător limba engleză

Publicat în data de: 2017-11-27

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - Consilier

Publicat în data de: 2017-11-24

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - traducător limba engleză

Publicat în data de: 2017-11-22

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice a concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de „REFERENT DE SPECIALITATE Gr. III, traducător limba engleză”

Publicat în data de: 2017-11-21

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - Consilier

Publicat în data de: 2017-11-20

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - traducător limba engleză

Publicat în data de: 2017-11-17

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - Consilier

Publicat în data de: 2017-11-16

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de „REFERENT DE SPECIALITATE Gr. III, traducători limba engleză”

Publicat în data de: 2017-11-15

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier

Publicat în data de: 2017-11-14

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - traducători limba engleză

Publicat în data de: 2017-11-10

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice la concursul organizat pentru încadrarea a 10 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-11-03

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-11-03

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical (PL)

Publicat în data de: 2017-10-31

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-10-31

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical (PL)

Publicat în data de: 2017-10-27

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de „ÎNGRIJITOR”

Publicat în data de: 2017-10-27

Anunt al U.M. 02587 București privind organizarea selecției în vederea ocupării postului de șef cabinet medical (medic specialist confirmat în specialitatea neurologie) la cabinetul neurologie

Publicat în data de: 2017-10-24

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-10-24

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele interviului candidaților pentru încadrarea postului vacant de execuție de „ÎNGRIJITOR”

Publicat în data de: 2017-10-24

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical

Publicat în data de: 2017-10-20

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatul verificării specifice pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical (PL) – specializarea medicină generală din cadrul Cabinetului medical

Publicat în data de: 2017-10-19

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele probei practice a candidaților pentru încadrarea postului vacant de execuție de „ÎNGRIJITOR”

Publicat în data de: 2017-10-18

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-10-06

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (instalator)

Publicat în data de: 2017-10-04

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finaleale concursului organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier și Muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic - tinichigiu

Publicat în data de: 2017-10-02

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Referent II

Publicat în data de: 2017-09-29

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier și Muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic - tinichigiu

Publicat în data de: 2017-09-29

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-09-27

Anunț al U.M. 01714 Piteșticu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post de Referent II

Publicat în data de: 2017-09-25

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-09-25

Anunț al U.M. 01714 Piteșticu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier și Muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic - tinichigiu

Publicat în data de: 2017-09-22

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele examinării medicale și ale probei de verificare a cunoștințelor de operare PC din cadrul concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical.

Publicat în data de: 2017-09-21

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Referent gr. II

Publicat în data de: 2017-09-19

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-09-19

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele probei de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze din cadrul concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical

Publicat în data de: 2017-09-19

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier și Muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic - tinichigiu

Publicat în data de: 2017-09-15

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatul verificării specifice pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (instalator)

Publicat în data de: 2017-09-15

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice la concursul pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-09-08

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale pentru încadrarea a 10 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-09-08

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical.

Publicat în data de: 2017-09-01

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (zugrav)

Publicat în data de: 2017-08-21

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele examenului medical pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-08-25

Anunt al Direcției financiar-contabile cu rezultatele finale ale concursului de promovare în grad profesional a unei funcții publice

Publicat în data de: 2017-08-24

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluarii psihologice pentru încadrarea a 10 posturi contractuale vacante de execuție.

Publicat în data de: 2017-08-17

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-08-16

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-08-09

Anunt al Direcției financiar-contabile privind organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru patru funcții publice

Publicat în data de: 2017-08-08

Anunt al Direcției financiar-contabile privind organizarea examenului de promovare a unui consilier (personal civil contractual)

Publicat în data de: 2017-08-07

Anunț al U.M. 02472 București privind rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea posturilor contractuale vacante de execuție de Muncitor calificat I.

Publicat în data de: 2017-08-04

Anunț al U.M. 02472 București privind desfășurarea concursului de promovare în grad profesional pentru două funcții publice

Publicat în data de: 2017-08-04

Anunț al Direcției instanțelor militare privind organizarea examenului de promovare în grad profesional.

Publicat în data de: 2017-08-02

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea unui post vacant de „Muncitor calificat III (bufetier)”.

Publicat în data de: 2017-08-01

Anunț al U.M. 02608 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de „ÎNGRIJITOR”

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical în cadrul Cabinetului medical (și cu activitatea de MEDINT)

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 10 posturi contractuale vacante de execuție.

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de „Muncitor calificat III (bufetier)”

Publicat în data de: 2017-07-27

Anunț al U.M. 02472 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție (zugrav-vopsitor).

Publicat în data de: 2017-07-26

Anunt al U.M. 02605 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-07-26

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

Publicat în data de: 2017-07-25

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție.

Publicat în data de: 2017-07-18

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de muncitor calificat I

Publicat în data de: 2017-07-13

Anunț al U.M. 02608 Oradea privind organizarea concursului în vederea ocupării postului contractual vacant de „Îngrijitor” (1 post).

Publicat în data de: 2017-07-13

Anunț al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de „Muncitor calificat III (bufetier)”.

Publicat în data de: 2017-07-12

Anunț al U.M. 02472 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție

Publicat în data de: 2017-07-12

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea încadrării a 10 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-07-07

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunt al U.M. 02605 București privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior

Publicat în data de: 2017-06-28

Anunt al U.M. 02472 București privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-06-26

Anunt al U.M. 02472 București privind rezultatele examenului de promovare in grad profesional pentru doua functii de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-06-20

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 7 posturi contractuale de execuție vacante.

Publicat în data de: 2017-06-16

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului de promovare din funcția de Referent de specialitate - debutant, în gradul profesional imediat superior, la sfârșitul perioadei de debut.

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunt al U.M. 02472 București privind organizarea examenului de promovare pentru o funcție de personal civil contractual, din gradul profesional de consilier, expert gradul I, în gradul profesional consilier, expert gradul IA.

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunt al U.M. 02607 BUCUREȘTI CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE PREVĂZUTĂ CU UN NIVEL AL STUDIILOR SUPERIOR A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL

Publicat în data de: 2017-05-31

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din funcția de Referent de specialitate - debutant, în gradul profesional imediat superior, la sfârșitul perioadei de debut.

Publicat în data de: 2017-05-30

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a 7 posturi contractuale vacante de execuție.

Publicat în data de: 2017-05-23

Anunt al U.M. 02607 BUCUREȘTI CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de muncitor ÎNGRIJITOR

Publicat în data de: 2017-05-23

Anunț al U.M. 02607 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (ELECTRICIAN)

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat îngrijitor.

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (electrician)

Publicat în data de: 2017-05-17

Anunț al U.M. 02607 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcție prevăzută cu nivel al studiilor superior

Publicat în data de: 2017-05-16

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de Analist programator.

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele probei practice pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat îngrijitor.

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele probei practice pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (electrician)

Publicat în data de: 2017-05-10

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de Analist programator

Publicat în data de: 2017-05-10

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Inginer de sistem gr. II

Publicat în data de: 2017-05-08

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviul la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Inginer de sistem gr. II

Publicat în data de: 2017-05-04

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele probei scrise pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (electrician)

Publicat în data de: 2017-05-04

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Analist, programator gr. II

Publicat în data de: 2017-05-02

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Inginer de sistem gr. II

Publicat în data de: 2017-04-27

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2017-04-27

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi contractuale vacante de execuție de Analist, Programator gr. II

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post de Inginer de sistem gr. II

Publicat în data de: 2017-04-20

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III(instalator)

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de expert gradul II(psiholog)

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02510 București privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de consilier gradul I în biroul programe comemorare și consilier gradul II în biroul documentare

Publicat în data de: 2017-04-12

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul II (Psiholog)

Publicat în data de: 2017-04-12

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (Instalator)

Publicat în data de: 2017-04-11

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de „ECONOMIST Gr. IA”.

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor cu rezultatele examenului pentru promovarea în funcții prevăzute cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de „Referent de specialitate Gr. III”

Publicat în data de: 2017-04-07

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea unui post contractual de execuție vacant de ECONOMIST Gr. IA

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de expert gradul II(Psiholog)

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de muncitor calificat III(Instalator)

Publicat în data de: 2017-04-05

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post de Referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de economist Gr. IA

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de expert gradul II(Psiholog)

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de muncitor calificat III(Instalator)

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post de Referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunt al U.M. 02605 București privind organizarea examenului pentru promovarea în treaptă profesională

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post de Economist gr. IA

Publicat în data de: 2017-03-27

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de șef birou documentare, consilier gradul I A în biroul avize și monitorizare lucrări și consilier gradul I în biroul programe comemorare

Publicat în data de: 2017-03-24

Anunt al U.M. 02431 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205, din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-23

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de șef birou documentare, consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 în biroul programe comemorare

Publicat în data de: 2017-03-23

Anunt al U.M. 02416 „O” Bucuresti privind organizarea examenului de promovare din funcții prevăzute cu studii medii, în funcții prevăzute cu nivel de studii superior, a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2017-03-23

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea a 6 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunt al U.M.02607 BUCUREȘTI CU REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT III (ELECTRICIAN)

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunt al U.M. 02431 București cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205, din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de de muncitor calificat III (electrician)

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de îngrijitor

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de șef birou documentare, consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 în biroul programe comemorare

Publicat în data de: 2017-03-15

Anunt al U.M. 02431 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205 din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de șef birou documentare, consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 în biroul programe comemorare

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunt al U.M. 02587 București privind organizarea concursului de ocupare a postului de șef cabinet medical (medic specialist confirmat în specialitatea neurologie) la cabinetul neurologie.

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist expert II, în cadrul biroului financiar - contabil

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunt al U.M. 02607 București privind ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST VACANT DE „MUNCITOR CALIFICAT III (ELECTRICIAN)”

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunt al U.M. 02607 București privind ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE „ÎNGRIJITOR”

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III – biroul documentare tehnică din secția documentare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III – biroul investigații construcții și instalații din secția documentare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II – biroul achiziții publice

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I – biroul CTS din secția proiectare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant – biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant – biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant biroul investigații construcții și instalații din secția documentare

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Economist gr. II – biroul financiar contabil

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I – prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunt al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate Gr. II) din cadrul Biroului Calitatea în construcții

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02431 București, privind organizarea concursului de ocupare a unui post temporar vacant de Referent Debutant din cadrul microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de –referent de specialitate debutant/ inginer de instalații debutant din biroul URMĂRIRE LUCRĂRI NSIP din cadrul secției „Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)”

Publicat în data de: 2017-02-24

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare in trepte/grade profesionale a personalului civil contractual, pentru grad profesional imediat superior

Publicat în data de: 2017-02-24

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-24

Anunt al U.M. 02630 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, din expert gradul II în expert gradul I, a personalului civil contractual care îndeplinește în totalitate condițiile pentru promovare

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul biroului mentenanță cazărmi din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul I în biroul financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunturi al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunt al U.M.02547 București privind rezultatele obtinute la interviurile sustinute in vederea ocuparii posturilor vacante

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I – Prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea unui post vacant expert gradul ii (psiholog)

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunt al U.M.02547 București privind oraganizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante de executie

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 02510 București privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de șef birou documentare, consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări și consilier gradul I în biroul programe comemorare

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gr. I, în cadrul Biroului financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și programe imobiliare

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gr. I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția coordonare proiecte și mentenață cazărmi

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02607 București CU REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDAT pentru ocuparea unui post vacant expert gradul II (psiholog)

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02607 București CU REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru ocuparea a unui post vacant de de muncitor calificat III (instalator)

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02607 București CU REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru ocuparea a unui post vacant de îngrijitor

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02607 București CU REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru ocuparea a unui post vacant de de muncitor calificat III (electrician)

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții Publice

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2017-02-17

Anunț al U.M. 02630 București cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, din expert gradul II în expert gradul I, a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2017-02-16

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probelor scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-02-16

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Redactor de rubrică gradul IA din cadrul Biroului internet și securitate rețele informatice

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatul probei „interviu” pentru încadrarea postului vacant de execuție de Redactor de rubrică gradul IA din cadrul Biroului internet și securitate rețele informatice

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunturi al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții publice

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatul probei practice la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Redactor de rubrică gradul IA, din cadrul Biroului internet și securitate rețele informatice

Publicat în data de: 2017-02-10

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-02-10

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-09

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții publice

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunt al UM 02630 București privind organizarea examenului în vederea promovării în grad profesional imediat superior, din expert gradul II în expert gradul I, a personalului civil contractual din structura proprie care îndeplinește în totalitate condițiile pentru promovare

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al U.M. 02607 București privind organizarea examenului de promovare în trepte/grade profesionale a personalului civil contractual, pentru grad profesional imediat superior

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al U.M. 02510 București cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Redactor de rubrică gradul IA, din cadrul Biroului internet și securitate rețele informatice

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunt al U.M. 02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Șef birou gr. II - biroul arhitectură din secția proiectare la U.M. 02248 București

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2017-02-03

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2017-02-03

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I- Prelucrător prin așchiere, din cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2017-02-03

Anunt al U. M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale pentru încadrarea a 6 posturi contractuale vacante de executie

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Șef birou gr. II - biroul arhitectură din secția proiectare

Publicat în data de: 2017-02-02

ANUNȚ al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr.II în biroul avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-02-02

ANUNȚ al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr.I în biroul mentenanță cazărmi din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2017-02-02

ANUNȚ al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Economist gr.I în biroul financiar contabil din Secția financiar - contabilă și planificare programe imobiliare

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului controale apărare împotriva incendiilor din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în Biroul planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în biroul coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02523 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în compartimentul acte normative și expertize tehnice din Secția juridică, acte normative și achiziții publice

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, în cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Achiziții publice

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de personal civil contractual de „muncitor calificat III (instalator)”

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de personal civil contractual de „îngrijitor”

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de personal civil contractual de „muncitor calificat III(electrician)”

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de personal civil contractual de „psiholog”

Publicat în data de: 2017-02-01

Anunt al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat tr. IV-I (lăcătuș mecanic tr. I), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalații

Publicat în data de: 2017-02-01

Anunt al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat tr. IV-I (tâmplar tr. I), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalații

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi de personal civil contractual, vacante

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M. 02542 Focșani CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M. 02510 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea posturilor vacante de șef secție documentare, șef birou avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție instalații

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunt al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Dirigenție Instalații la Secția Dirigenție Lucrări

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în Biroul planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al Direcției financiar-contabile CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU ÎNCADRAREA UNOR POSTURI VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT, II-I A LA DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului controale apărare împotriva incendiilor din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în compartimentul acte normative și expertize tehnice din Secția juridică, acte normative și achiziții publice

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunt al U.M. 02510 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de șef secție documentare și șef birou avize și monitorizare lucrări

Publicat în data de: 2017-01-25

Anunt al Direcției financiar-contabile privind rezultatul probei interviului pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea a 6 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Șef birou gr. II - biroul arhitectură din secția proiectare

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de de execuție de consilier juridic I din cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacantde execuție de Referent de specialitate debutant – inginer construcții debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunt al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de instalații debutant din cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I- prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunt al U.M. 02510 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Redactor de rubrică gradul IA, din cadrul Biroului internet și securitate rețele informatice

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02510 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de șef secție documentare, șef birou avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02523 București cu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în Biroul planificare și monitorizare fonduri NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte și mentenanță cazărmi

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului controale apărare împotriva incendiilor din Secția apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în compartimentul acte normative și expertize tehnice din Secția juridică, acte normative și achiziții publice

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunt al Direcției financiar-contabile privind rezultatul probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de consilier grad debutant, II-IA

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de construcții debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele la proba scrisă la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic I din cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunt al U.M.02547 București privind rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de instalații debutant din cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunt al U.M.02547 București privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I – Prelucrător prin așchiere în cadrul Atelierului confecții

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (ID 1131525) în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului achiziții publice

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Consilier juridic, gradul II, din cadrul Microstructurii juridic

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunt al U.M. 02523 București cu REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-12

Anunt al U.M. 02510 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de șef secție documentare, șef birou avize și monitorizare lucrări și consilier gradul 1 A în biroul avize și monitorizare lucrări

Publicat în data de: 2017-01-12

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunt al Direcției financiar-contabile privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vcante de consilier grad debutant, II-IA

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunt al U.M. 02523 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic I din cadul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de instalații debutant din cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant- inginer de construcții debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-06

Anunt al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de conducere Șef birou gr. II - biroul arhitectură din secția proiectare

Publicat în data de: 2017-01-06

Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP și a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP

Publicat în data de: 2017-01-05

Anunt al U.M.02523 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP