Anunţuri concursuri

 

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II de la Curtea Militară de Apel București, Tribunalul Militar Iași și Tribunalul Militar București

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunt al U.M. 02607 București cu rezultatele probei scrise pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (bufetier)

Publicat în data de: 2018-11-19

Anunț al U.M. 02592 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de Referent de specialitate gradul II, cu Securitatea și Sănătatea în Muncă, Protecția Mediului, Supraveghere Tehnică și Metrologie Legală

Publicat în data de: 2018-11-16

Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II de la Curtea Militară de Apel București, Tribunalul Militar Iași și Tribunalul Militar București

Publicat în data de: 2018-11-09

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de muncitor calificat III (bufetier)

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M. 02472 București privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcția publică de expert grad profesional superior, din microstructura cu atribuții în domeniul documentare

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al Direcției generale juridice privind organizarea concursului/examenului de promovare în funcția publică de consilier juridic grad profesional principal în Biroul expertiză juridică și avize din Secția avize juridice

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al Direcției informare și relații publice privind organizarea concursului/examenului de promovare în funcția publică de consilier clasa I grad superior în biroul comunicare online

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al Direcției generale financiar-contabile privind raportul final al concursului de încadrare a funcției publice vacante de consilier - grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr.III - Consilier

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Criptanalist gr. III

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - traducător

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatul verificărilor specifice la concursul organizat pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-10-29

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatul probei interviului la concursul de încadrare a funcției publice vacante de consilier - grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-10-29

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatul probei scrise la concursul de încadrare a funcției publice vacante de consilier - grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-10-26

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale de execuție vacante de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-10-24

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II în cadrul Biroului resurse umane și documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-24

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual referent de specialitate gradul II cu Securitatea și Sănătatea în Muncă, Protecția Mediului, Supraveghere Tehnică și Metrologie Legală, din cadrul Secției economico-administrative

Publicat în data de: 2018-10-19

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele probei de interviu, susținut în data de 18.10.2018, la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual referent de specialitate gradul II cu Securitatea și Sănătatea în Muncă, Protecția Mediului, Supraveghere Tehnică și Metrologie Legală, din cadrul Secției economico-administrative

Publicat în data de: 2018-10-19

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele obținute în urma desfășurării interviului organizat în data de 18.10.2018 în vederea încadrării postului vacant de Referent de specialitate gradul II în biroul resurse umane și documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-19

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului medical la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-10-18

Anunț al U.M. 02522 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de execuție „Consilier grad profesional principal”

Publicat în data de: 2018-10-17

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale de execuție vacante

Publicat în data de: 2018-10-16

Anunt al U.M. 02522 București cu rezultatele interviului concursului organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de execuție „Consilier grad profesional principal”

Publicat în data de: 2018-10-16

Anunț al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de „Muncitor calificat III (bufetier)”

Publicat în data de: 2018-10-16

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 15.10.2018 pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual referent de specialitate gradul II cu Securitatea și Sănătatea în Muncă, Protecția Mediului, Supraveghere Tehnică și Metrologie Legală, din cadrul Secției economico-administrative

Publicat în data de: 2018-10-16

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele obținute în urma desfășurării testului scris organizat în data de 15.10.2018 în vederea încadrării postului vacant de Referent de specialitate gradul II în biroul resurse umane și documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-15

Situație centralizatoare cu punctajele obținute de fiecare candidat la proba scrisă, proba practică și interviu pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician) și îngrijitor în cadrul U.M. 02605 București

Publicat în data de: 2018-10-12

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.10.2018 pentru ocuparea funcției publice de consilier grad profesional principal din U.M. 02522 București

Publicat în data de: 2018-10-11

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției publice vacante de consilier - grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-10-10

Anunt al U.M. 02522 București cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de execuție „Consilier grad profesional principal”

Publicat în data de: 2018-10-10

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-10-08

Anunt al U.M. 02592 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II , cu Securitatea și Sănătatea în Muncă, Protecția Mediului, Supraveghere Tehnică și Metrologie Legală, la Secția economico-administrativă

Publicat în data de: 2018-10-08

Anunt al U.M. 02592 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în biroul resurse umane și documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-05

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-10-04

Anunt al U.M. 02522 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de execuție „Consilier grad profesional principal”

Publicat în data de: 2018-10-04

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-09-28

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat II (electrician) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-09-28

Anunț al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea încadrării a 2 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-09-25

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatul verificărilor specifice la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr.I

Publicat în data de: 2018-09-25

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-09-21

Anunț al U.M. 02592 București privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat în data de: 2018-09-21

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual de execuție vacant de Criptanalist Gr. III

Publicat în data de: 2018-09-20

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-09-18

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcționar public

Publicat în data de: 2018-09-17

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual de execuție vacant de Criptanalist Gr. III

Publicat în data de: 2018-09-13

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual: 1 post muncitor calificat II (electrician) și 3 posturi de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-09-11

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Criptanalist gr. III

Publicat în data de: 2018-09-11

Anunt al U.M. 02522 București privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional principal

Publicat în data de: 2018-09-07

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier

Publicat în data de: 2018-09-04

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - traducător

Publicat în data de: 2018-09-03

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind raportul final al concursului de încadrare a funcției publice vacante de consilier - grad profesional principal si consilier - grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-09-03

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier

Publicat în data de: 2018-09-03

Anunț al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de inginer debutant

Publicat în data de: 2018-08-30

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatele concursului de încadrare a funcției publice vacante de consilier - grad profesional principal în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-08-29

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - traducător

Publicat în data de: 2018-08-28

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 3 posturi contractuale vacante de execuție de Referent de specialitate gr. III - Consilier

Publicat în data de: 2018-08-27

Anunt al U.M. 02605 București privind organizarea concursului de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual:1 post muncitor calificat II (electrician) și 3 posturi de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-08-24

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale la concursul organizat pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-08-22

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de consilier - grad profesional superior și consilier - grad profesional principal în Biroul analiză, proiectare, programare sisteme informatice

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al Direcției generale financiar-contabile cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcțiilor vacante de ofițer specialist

Publicat în data de: 2018-08-13

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-08-10

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de de Muncitor calificat (zugrav-vopsitor)

Publicat în data de: 2018-08-10

Anunț al Unitatea Militară 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice la concursul organizat pentru încadrarea a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-08-07

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-08-03

Anunț al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele vizitei medicale la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-08-02

Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat IV (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-07-30

Anunț al U.M. 02472 București privind rezultatele examenului medical pentru încadrarea postului contractual vacant de execuție de consilier, expert debutant gradul II-IA

Publicat în data de: 2018-07-26

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari publici

Publicat în data de: 2018-07-20

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea a 7 posturi contractuale de execuție vacante

Publicat în data de: 2018-07-20

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele evaluării psihologice la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de Consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-07-20

Anunț al U.M. 02472 București privind rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea postului contractual vacant de execuție de consilier, expert debutant gradul II-IA

Publicat în data de: 2018-07-18

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatele finale pentru încadrarea unui post vacant de consilier

Publicat în data de: 2018-07-13

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual (consilier grad IA (S) în Biroul managementul activității financiar-contabile)

Publicat în data de: 2018-07-10

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier, expert debutant gradul II-IA

Publicat în data de: 2018-07-09

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de consilier I A (S)

Publicat în data de: 2018-07-03

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de consilier grad IA în Biroul managementul activității financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-07-03

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea încadrării a 7 posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-06-29

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție de consilier juridic Gr. I.

Publicat în data de: 2018-06-21

Anunt al U.M. 01714 Pitești cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2018-06-20

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de de Muncitor calificat IV-I

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunt al U.M. 02605 București cu punctajele obținute de fiecare candidat la proba scrisă, proba practică și inteviu pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat IV (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-20

Anunt al U.M. 02630 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, din expert gradul I în expert gradul IA a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2018-06-20

Anunț al U.M. 02472 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de consilier în Biroul managementul activității financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat IV (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de de Muncitor calificat IV-I

Publicat în data de: 2018-06-12

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea concursului în vederea încadrării unui post contractual vacant de execuție de consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2018-06-08

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele examenului medical pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat IV (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-06

Anunt al U.M. 01714 Pitești privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2018-06-04

Anunt al U.M. 02630 București privind organizarea examenului în vederea promovării în grad profesional imediat superior, din expert gradul I în expert gradul IA, a personalului civil contractual din structura proprie care îndeplinește în totalitate condițiile pentru promovare

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunt al U.M. 02605 București cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de muncitor calificat IV (ospătar) și îngrijitor

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02472 București privind rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea postului contractual vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunt al U.M. 02607 București CU REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDAT pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (bufetier)

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunt al U.M. 02472 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I

Publicat în data de: 2018-05-08

Anunt al U.M. 02605 București privind rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual: 1 post muncitor calificat IV (ospătar) și 6 posturi de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-04-27

Anunt al U.M. 02472 București privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-04-26

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul probei de interviu la concursul de promovare în funcția publică de consilier grad principal din cadrul Biroului execuție bugetară, monitorizare cheltuieli de personal și fiscalitate

Publicat în data de: 2018-04-26

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcția publică de consilier grad principal din cadrul Biroului execuție bugetară, monitorizare cheltuieli de personal și fiscalitate

Publicat în data de: 2018-04-26

Anunt al U.M. 02472 București privind rezultatele examenului de promovare in grad profesional pentru două funcții de personal civil contractual

Publicat în data de: 2018-04-25

Anunț al U.M. 02607 București privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de „Muncitor calificat III (bufetier)”

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind rezultatul selecției dosarului la concursul de promovare pentru funcția de consilier grad profesional principal

Publicat în data de: 2018-04-17

Anunt al U.M. 02605 București privind organizarea concursului de ocupare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual: 1 post muncitor calificat III (electrician), 1 post muncitor calificat IV (ospătar) și 6 posturi de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-04-10

Anunt al U.M. 02472 București privind desfasurarea examenului de promovare pentru două funcții de personal civil contractual, din gradul profesional de consilier, expert gradul I, în gradul profesional consilier, expert gradul IA.

Publicat în data de: 2018-03-23

Anunt al Direcției generale financiar-contabile privind organizarea concursului de promovare în grad profesional (consilier principal - Biroul execuție bugetară, monitorizare cheltuieli de personal și fiscalitate)

Publicat în data de: 2018-02-28

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în gradul de consilier, expert, referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului 1 la locțiitorul pentru sprijin

Publicat în data de: 2018-02-22

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul de consilier, expert, referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului 1 la locțiitorul pentru sprijin

Publicat în data de: 2018-02-09

Anunt al U.M. 02608 Oradea cu rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovarea în gradul de consilier, expert, referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului 1 la locțiitorul pentru sprijin

Publicat în data de: 2018-01-29

Anunt al U.M. 02608 Oradea privind organizarea examenului de promovare pentru o funcție de personal civil contractual, din gradul profesional consilier, expert, referent de specialitate gradul II, în gradul profesional consilier, expert, referent de specialitate gradul I

Publicat în data de: 2018-01-29

Anunt al U.M. 02472 București privind rezultatele examenului de promovare în grad profesional pentru o funcție de personal civil contractual

Publicat în data de: 2018-01-09

Anunt al U.M. 02472 București privind desfasurarea examenului de promovare pentru o funcție de personal civil contractual, din gradul profesional de consilier, expert gradul I, în gradul profesional consilier, expert gradul IA