Anunţuri

 

 

Anunţ al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual

 

Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcţia  de Expert gradul I, în cadrul biroului analiză imobile disponibile  din Secţia patrimoniu imobiliar

 

Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcţia  de Expert gradul II, în cadrul compartimentului analiză documentaţii cadastrale şi juridice din Secţia patrimoniu imobiliar

 

Anunţal U.M.02523 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcţia  de Expert gradul II, în cadrul biroului stat major şi planificare activităţi  din Secţia resurse şi stat major

 

Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcţia  de Expert gradul II, în cadrul biroului achiziţii publice  din Secţia juridică, acte normative şi achiziţii publice

 

Anunţ al U. M. 02606 Bucureşti privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţie cu un nivel de studii superior pentru o funcţie de personal civil contractual

 

Anunţ al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică privind organizarea unui concurs de promovare din gradul profesional deţinut în gradul profesional următor

 

Anunţ al U.M. 02630 Bucureşti privind organizarea şi desfaşurarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior pentru o funcţie publică, în semestrul al II-lea al anului 2015

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti privind raportul final al examenului de promovare de pe o funcţie cu studii medii pe o fucţie cu studii superioare -referent de specialitate Gr.III la biroul achiziţii publice

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu raportul final al concursului organizat pentru încadrarea postui vacant de execuţie de personal civil  contractual  de  referent de specialitate Gr.III,  în biroul dirigenţie construcţii de la secţia dirigenţie lucrări

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare de pe o funcţie cu studii medii pe o funcţie cu studii superioare - referent de specialitate gradul III’’ la biroul achiziţii publice

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului pentru promovarea unui personal civil contractual din funcţie cu studii medii în funcţie cu studii superioare de economist gr. II

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei interviu pentru promovarea unui personal civil contractual din functie cu studii medii in functie cu studii superioare de economist gr. II

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise pentru promovarea unui personal civil contractual din functie cu studii medii in functie cu studii superioare de economist gr. II

 

Anunţ al Corpului  de control şi inspecţie cu rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară (respectiv, treapta I A)

 

Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare de pe o funcţie cu studii medii pe o funcţie cu studii superioare - referent de specialitate gradul III la biroul dirigenţie construcţii din cadrul Secţiei Dirigenţie Lucrări

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu raportul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil II în cadrul Biroului Contabil şef

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil II în cadrul Biroului Contabil şef

 

Anunţ al U.M. 01150 Bucureşti privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil II în cadrul Biroului Contabil şef

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil II în cadrul Biroului Contabil şef

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani  cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil II în cadrul Biroului Contabil şef

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior

 

Anunţ al Corpului de control şi inspecţie privind susţinerea examenului de promovare  în treapta profesională imediat superioară (respectiv, treapta I A)

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii

 

Anunt cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru incadrarea postului de personal civil contractual de executie de Sofer II din Grupa Transport la U.M. 02248 Bucuresti

 

Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Sef birou gr. II- biroul ediţie din secţia proiectare la U.M. 02248 Bucureşti

 

Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii la U.M. 02542 Focşani

 

Anunt cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru incadrarea postului de personal civil contactual de executie de sofer II din Grupa Transport la U.M. 02248 Bucuresti

 

Anunt cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru incadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Sef birou gr. II- biroul editie din sectia proiectare la U.M. 02248 Bucuresti

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr.III în biroul autorizări lucrări și secretariat consiliu tehnico-economic al ministerului apărării naționale din secția verificare documentații tehnice și amenajări teritoriu

 

Anunţ cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr. III - în biroul autorizări lucrări şi secretariat Consiliu Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Sofer II din Grupa Transport si cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru incadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Sef birou gr. II- biroul editie din sectia proiectare la U.M. 02248 Bucuresti

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti privind privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie  de contabil II din biroul „contabil şef”

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer II din Grupa Transport

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual "Expert gr. III" în biroul autorizări lucrări şi secretariat Consiliu Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale din Secţia verificare documentaţii tehnice şi amenajări teritoriu

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de contabil I din biroul "contabil sef"

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti rezultate concurs

 

Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului coordonare proiecte din Secţia coordonare proiecte

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului organizat în vederea promovării pe o funcţie cu nivel de studii superior de expert gradul III, din cadrul biroului resurse umane din secţia resurse şi stat major

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Şef birou gr. II - biroul ediţie

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti cu dosarele selecţionate în vederea susţinerii examenului de ocuparea postului vacant de execuţie de Şofer I

 

Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.II în biroul coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte

 

Anunţ al U.M. 02238 Bucureşti privind scoaterea la concurs a unui post didactic în cadrul Centrului de instruire pentru administraţie (Tematică şi bibliografie, Metodologie)

 

Anunţ al U.M. 02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare de pe o funcţie cu studii medii pe o funcţie cu studii superioare - referent de specialitate gr. III - în cadrul biroului resurse şi stat major

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert gr.II în biroul coordonare proiecte din Secția coordonare proiecte

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr.III în biroul autorizări lucrări și secretariat Consiliu Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naționale din Secția verificare documentații tehnice și amenajări teritoriu

 

Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcția cu nivel de studii superior de Expert gradul III, din cadrul Biroului resurse umane din Secţia resurse și stat major

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Şef birou gr.II, în biroul de ediţie din Secţia proiectare

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Şofer II din cadrul Grupei Transport

 

Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant

 

Centralizator nominal cu punctajele obţinute la probele concursului pentru ocuparea postului de Îngijitor la Corpul de control şi inspecţie

 

Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie – personal civil contractual la Corpul de control şi inspecţie

 

Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post vacant de execuţie – personal civil contractual la Corpul de control şi inspecţie

 

Tabel cu punctajele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Îngijitor la Corpul de control şi inspecţie

 

Tabel cu punctajele obţinute la proba practică a concursului pentru ocuparea postului de Îngijitor la Corpul de control şi inspecţie

 

Anunt al U.M. 01150 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier grad profesional superior

 

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de magaziner, din cadrul Depozitului informaţii geografice, materiale comune şi tehnică topogeodezică

 

Anunţ al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de executie de Sofer II din cadrul Grupei Transport

 

Anunţ privind organizarea unui concurs de promovare din gradul profesional deţinut în gradul profesional următor a doi funcţionari publici la Direcţia informare şi relaţii publice

 

În perioada 23.06 - 25.06.2015, la sediul Direcţiei financiar-contabile se va desfăşura concursul de promovare în grad profesional pentru 4 funcţii publice

 

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în funcţia cu nivel de studii superior de Expert gradul III, din cadrul Biroului analiză imobile disponibile din Secţia patrimoniu imobiliar

 

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de Instructor superior în catedra de pregătire instrumentală a Centrului de instruire pentru muzici militare

 

Anunţ al Departamentului pentru relaţia cu parlamentul şi informare publică  de organizare a unui concurs de promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior a unui funcţionar public din cadrul Secţiei resurse umane

 

Anunţ al U.M. 02515 Bucureşti privind organizarea unui examen de promovare în grad pentru o funcţie publică de execuţie: consilier, grad profesional superior

 

Anunţ al Direcţiei financiar-contabile privind desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional pentru 5 funcţii publice

 

Anunţ al U.M. 02522 Bucureşti privind organizarea unui concurs pentru promovarea în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie: consilier, grad profesional superior

 

Anunţ al U.M. 02601 Bucureşti privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii de contabil şef

 

Anunţ al U.M. 01335 Bucureşti privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de contabil şef