Andrei Ignat
Secretar de stat şi şef al Departamentului pentru ArmamenteDate personale

Data naşterii: 14.10.1981, Craiova
Starea civilă: divorţat

Educaţie şi formare

2017 – Studii postuniversitare “Managementul strategic al Afacerilor interne“, Colegiul Naţional de Afaceri Interne;

2015 - 2016 –  Studii postuniversitare “Probleme actuale ale securităţii naţionale“, Colegiul Naţional de Apărare;

2013 - 2015– Master - Studii postuniversitare “Managementul Informaţiilor de Securitate Naţională“, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul“;

2005 - 2007– Diplomă Master - Studii postuniversitare “Managementul şi administrarea afacerilor, “International Bussiness Administration“, Diplomă de competenţă lingvistică în domeniul economic pentru limba engleză, Universitatea din Craiova;

2005 – Studii postuniversitare – Audit – Sisteme de management a calităţii, Audit – Certificare de auditor intern şi extern în domeniul fiscal şi al calităţii Societatea Română pentru asigurarea Calităţii, Bucureşti;

2000 - 2004  –  Diplomă de licenţă  –  Bănci, Finanţe, Cod Vamal, Administraţie publică, Rolul Investiţiilor străine în economia naţională Institutul Bancar Român;

1996 - 2000  –   Diplomă bacalaureat - Diplomă de programator  –  operator, Informatică  –  Liceul Teoretic “Independenţa“.  


Experienţă profesională

2017-2018  –  Director - Direcţia economico-financiară şi administrativ, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale şi Protejate;
2017  – Director  –  Direcţia Corpul de Control, Ministerul Transporturilor;
2016-2017  –  Inspector identificare şi administrare bunuri – Serviciul administrare şi valorificare bunuri – Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;
2015-2016  –  Expert asistent – Serviciul de integritate – Corpul de control – Ministerul Finanţelor Publice;
2014-2015  –  Consilier cu sarcini de control intern propriu – Corpul de Control al Biroului Român de Metrologie Legală – Biroul Român de Metrologie Legală;
2013-2014  –  Director al Departamentului de Afaceri Publice – SC Metroreal SRL Sucursala Bucureşti;
2012-2013  –  Consilier personal demnitar – Ministerul Finanţelor Publice;
2007-2012  –  Unic acţionar şi administrator – SC Big City SRL;
2008-2010  –  Auditor fiscal – SC Metroreal SRL Sucursala Bucureşti;
2007-2010  –  Auditor de calitate – Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Oltenia;
2008  –  Ofiţer de credite IMM – Bancpost SA – Craiova;
2005-2008  –  Ofiţer Back–office, Front office  –  Banca Italo – Romenna SpA, Bucureşti  – Craiova;
2003-2005  –  Economist  –  SC Base Group Romanian Export Company SA, Bucureşti;                           

Limbi străine cunoscute

Engleză

Franceză

Italiană

Declarație de avere și interese