Mihai Dan CHIRICĂ
Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul
şi calitatea vieţii personalului


 

Date personale

 • Data naşterii: 28.12.1979
 • Locul naşterii: Bucureşti
 • Naţionalitate: Română
 • Stare civilă: Necăsătorit

Educaţie şi formare

 • 2018: Institutul Naţional de Administraţie - Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
 • 2017: Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I" - Colegiul Naţional de Apărare - Curs postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesională Continuă în Domeniul Securitătii si Apărării Nationale "SECURITATE ŞI BUNĂ GUVERNARE";
 • 2012: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Curs Bazele managementului proiectelor;
 • 2011: S.C. PM SOLUTIONS S.R.L. - Curs Manager de proiect;
 • 2009: Institutul de Studii pentru Ordine Publică din cadrul M.A.I. - Curs formare;
 • 1999 - 2004: Inginer diplomat - Specializarea "Sisteme cu microprocesoare", Universitatea Hyperion;
 • 1995 - 1999 - Liceul Teoretic "TUDOR VLADIMIRESCU" - Bucureşti.

Experienţă profesională

 • 14.12.2018 - prezent: Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Ministerul Apărării Naţionale;
 • 28.09.2018 - 14.12.2018: Subsecretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Afacerilor Interne;
 • 26.09.2018 - 28.09.2018: Secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul si Relaţii Internaţionale, Ministerul Afacerilor Interne;
 • mai 2017 - 25.09.2018: Secretar de stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, Ministerul Afacerilor Interne;
 • ianuarie 2017 - mai 2017: Secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul si Relaţii Internaţionale, Ministerul Afacerilor Interne;
 • august 2016 - ianuarie 2017: Şef sector, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Audit Public Intern;
 • martie 2016 - august 2016: Şef serviciu, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Audit Public Intern;
 • 2014 - 2016: Ofiţer specialist principal - Auditor intern, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Audit Public Intern;
 • 2013 - 2014: Director al Centrului Naţional Sisteme Informatice Schengen (CN SIS), Ministerul Afacerilor Interne;
 • 2007 - 2013: Ofiţer specialist - Auditor intern, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Audit Public Intern;
 • 2004 - 2007: Ofiţer si agent de poliţie la Directia Generală Financiară şi Casa de Pensii, Ministerul Afacerilor Interne.

Limbi străine cunoscute

 • Engleză

Declaraţie de avere şi interese