Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: lt.col. Liviu Flutur

 


Comunicat nr. 49


Autoevaluarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Informare Publică


Autoevaluarea activității structurilor Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Informare Publică pe anul 2007 a avut loc joi, 21 februarie 2008, la sediul Ministerului Apărării.

La activitate au participat Georgeta Elisabeta Ionescu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Informare Publică din Ministerul Apărării, generalul-maior ing. Ion Eftimie Sandu, locțiitor al șefului Departamentului pentru Armamente, generalul-locotenent Cornel Paraniac, reprezentantul șefului Statului Major General, generalul de brigadă Viorel Angelescu, reprezentantul ministrului apărării.

Generalul-maior Tudor Munteanu, locțiitorul șefului Departamentului, a prezentat analiza activităților desfășurate pe domeniile de responsabilitate, realizările și neîmplinirile, propunând măsuri concrete de creștere a performanțelor la nivel organizatoric și acțional.

În context, a fost reliefat faptul că specialiștii Departamentului au avut o bună colaborare cu Parlamentul, Guvernul și cu celelalte autorități publice implicate în procesul de elaborare și armonizare a actelor normative și au asigurat asistența juridică pentru înțelegerile tehnice în vederea cooperării cu forțele armate străine.

De asemenea, a fost analizată activitatea de informare și relații publice și a mass-media militare, cu accent pe asigurarea continuă și oportună a accesului cetățenilor la informațiile de interes public și pe dezvoltarea unei atitudini proactive în relațiile cu reprezentanții mass-media naționale și internaționale.

Totodată, au fost discutate aspecte referitoare la regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, la activitatea Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale, a Comisiei de Dialog Social și a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuințelor proprietate personală pentru cadrele militare, soldați și gradați voluntari, precum și pentru personalul civil din Armată.

Secretarul de stat Georgeta Elisabeta Ionescu a mulțumit personalului pentru eforturile depuse în anul 2007 și a subliniat faptul că realizarea obiectivelor pentru acest an necesită revizuirea unor proceduri de lucru și intensificarea colaborării dintre Departament și celelalte structuri ale Ministerului Apărării.Biroul de Presă al Ministerului Apărării